Bli den bästa versionen av dig själv

Kurs i personlig utveckling

En kurs för dig som bestämt dig för att

  • stanna upp och lyssna på din inre röst.
  • förändra ditt liv på de områden som du idag upplever står i vägen för att du ska känna dig tillfredsställd.
  • transformera de föreställningar och mönster som håller dig kvar i det förflutna.
  • möta dina trauman, svåra upplevelser och känslor med kärlek.
  • utforska dina andliga gåvor.
  • låta själen få bli en del av din vardag.
  • stå i din fulla kraft.
  • nå din högsta potential.
  • träda in i service.

Presentation

 

Kursupplägg
Fyra kursdagar i Strand, Stråtjära. Vi ses på min mottagning i natursköna Strand klockan 10.00 – 19.00 för en heldag tillsammans, med tre månaders mellanrum.

Webinar, online. Lektioner som du tar del av via din dator, då det passar dig, mellan tillfällena vi ses.
Uppgifter för personlig utveckling som du jobbar med hemma.
Live-webinar, en gång per månad. Vi möts online där du som kursdeltagare har möjlighet till att ställa frågor om pågående transformationer som du upplever längs vägen. Observera att webinaren spelas in så du har möjlighet att lyssna efteråt om du har förhinder då de sänds live.
Facebookgrupp, hemlig, som du och de andra deltagarna kan använda som mötesplats mellan gångerna vi ses.

En djup helande resa
Kursen är en mycket transformerande och känslomässig resa in i dig själv där du får möjlighet att lära känna dig själv, din själ, och den potential du besitter. Du får chans att se gåvorna i de svårigheter du mött i livet. Något som är oerhört viktigt för att du ska kunna stå i din kraft och träda in i service, d.v.s göra det du kom till jorden för att dela med dig av.

Du erbjuds en djupgående andlig resa med fokus på att skifta och frigöra energi så att du kan uppleva dig sann i det du gör. Du börjar lyssna inåt och tar beslut i samråd med din själ.

Du får kännedom om den energidesign du har, om du har tillgång till dina födelseuppgifter.
Jag behöver då få ta del av år,mån,dag,tid och plats du föddes på. Tiden är i det här fallet mycket viktig. Har du inte kännedom om vilken tid du föddes så vänligen ta reda på det i god tid innan kursstart. Detta är en mycket intressant del av kursen för att skapa förståelse för hur du processar din energi, men också insikt i att vi alla är unika.

Genom kännedom om olika energidesigner är det också lättare att förstå att människor är designade på olika sätt och att vissa är exempelvis naturliga guider medan andra är ”dooers” och består av ren livskraft för att få hela ”maskineriet” på klotet att fungera. Ett naturligt samspel närvarar i varje andetag vi tar.

Du får med hjälp av olika guidningar utforska din potential och träna upp din intuition.
Du sätts i kontakt med delar av dig själv som behöver bjudas in i din vardag för att göra skiften bortom ord.

Vi mediterar tillsammans och tar del av tekniker och verktyg som bistår dig under resan.

På Facebook skapas en mötesplast för alla deltagare för att bibehålla möjligheten till

Är du redo?
Om själen kallar dig att göra den här resan tillsammans med mig, som din coach, så vänligen ta plats. En upplevelserik tid väntar dig och du väljer själv hur stora steg du tar längs vägen. Jag kommer att finnas där oavsett du tar de första försiktiga, men oerhört viktiga, stegen eller har beslutat dig för att passa på att ta de stora kvantsprången.

Investering
1800 kr/kursdel.
Betalas i förskott till bankgiro 5689-7648 senast en vecka innan kurstillfället.

Kursstart
9 dec kl 10.00

Varmt välkommen
Camilla