En värld bortom denna

Det finns en värld bortom denna där ljuset och livskraften kommer från gigantiska kristaller. Denna kraft får vi tillgång till via vårt hjärta. Där finns en koppling till en unik kristall i kristallvärlden. I byte av frekvens med hjälp av ex meditation kan du besöka den världen och uppleva en healing bortom ord <3
Den här världen är storslagen för ögat att skåda och det krävs ett tränat och öppet sinne för att nå dit. Men trots att du idag kanske inte ens tror på dess existens så finns alltid kopplingen där ändå.

Jag påbörjade en saga för barn om denna värld under tiden på skrivarlinjen, och jag vet att barnen är så obeslöjade att de utan problem skulle ta sagan till sig och förstå att den bottnar i sanning <3

Men hur förmedlar man information som sådan till dem som ännu inte upplevt något utöver denna fysiska värld?
Ja, det är en utmaning men också något som jag och andra inte bör pressa in i systemet hos den som ännu inte är öppen för att se på livet på ett mer andligt sätt.

Men för den som står i kontakt med själen är detta vardag och något jag kan rekommendera att bjuda in i livet.
När tiden är mogen sker skiftet, hos oss alla. Ha tillit till den process som kallas evolution.

Några av oss som är här på jorden har ett otroligt intresse för utveckling på det själsliga och andliga planet. Det är ingen skillnad på oss och dem som söker sig till tekniska utbildningar där deras sinne och inspiration får flöda fritt under tiden de ser innovativa uppfinningar ta form.

Vi lever med olika energidesigner och ingen är viktigare än den andra. Tillsammans kan vi däremot få hela ”maskineriet” att fungera.

Energispråk är bara en del av evolutionen.
Kvantfysiken en annan, och andlig växt en tredje <3

Ju mer ljus vi processar, desto större skiften sker.
Se en del av mänskligheten som transformatorer och tacka dem för det arbete de gör för utvecklingen du och jag, ja vi alla, kommer att gynnas av.

Om vi inte mötte utmaningar så skulle vi inte få chans till den växt vi önskar. Vi är trots allt själar som bebor fysiska kroppar för att få en mänsklig upplevelse <3

En upplevelse är inte rätt eller fel, den bara är. Av den kan vi välja att växa, eller göra oss till ett offer som slår på stora ”tyck-synd-om-mig-trumman” så snart det uppstått en situation där det inte finns en strategi för att ta hand om den känslostorm som frigjorts i samband med händelsen.

När vi inte har en strategi att ta hand om känslorna så skapas en så kallad konfliktchock i kroppen vilken i sin tur påverkar något av de olika relän som finns i hjärnan. Detta är Metahälsa och där kan man se hur händelser som är oförberedda aktiverar olika ”program” i kroppen. Sjukdomssymtom uppstår och vi söker vård för att få hjälp med kroppen. Men sällan stannar vi upp och funderar på vad som egentligen hänt bortom den illusion vi lever i.

När vi finner intresset av att söka svaren på ett djupare plan med ett större perspektiv så sker skiften på energiplanet och med ens så påverkas den fysiska kroppen.

Så att vakna upp och medvetet öppna fler dörrar skänker fler och fler insikter. Något jag varmt rekommenderar <3

Kurser läggs ut på sidan nu

Vill du jobba med dig själv och din personliga utveckling?
Då kanske någon av de kurser som jag planerar att hålla är något som du önskar delta i.

En transformerande målarkurs där du får möta de arketypiska energierna från den Inka Shamanska Energimedicinen.

En kurs där du får möjlighet att guidas i de steg som behöver tas för att bli den bästa versionen av dig själv. Djupt helande process där du också får möjlighet att se dina trauman och svårigheter som gåvor.

Eller varför inte gå flera kurser och verkligen satsa på att ta stora kvantsprång det kommande året.

Mer information finns på hemsidan och återkom gärna med jämna mellanrum då det nu läggs till mer information vartefter jag guidas i hur jag ska stå till tjänst framöver.

Väl mött
/Camilla