Human Design – Din unika energidesign

Vi är alla olika! Något jag upplever vackert.

Vi processar vår energi på vårt eget unika sätt, och genom att vara medveten om hur så kan vi hjälpa oss själva att agera utifrån vårt sanna jag när vi ställs inför saker i livet.

Att känna till vilken livsstrategi du bör använda, samt vilken inre kompass du bär på, ökar din medvetenhet om dig själv på många sätt. Du behöver inte längre vända dig till andra för guidning utan kan istället ta hjälp av din inre vägledare när du behöver stöd.

Just Now

Just Now

Jag kom i kontakt med Human Design 2014 i samband med att jag studerade Meta Medicin. Vilken tacksamhet jag upplevde när jag gav mig själv möjlighet att få kännedom om hur jag processar min energi, som den unika person jag är. Jag fick veta att jag har en eremitenergi inom mig som gör att jag behöver tid för mig själv emellanåt. När jag fick den insikten förstod jag varför jag mår dåligt när det inte kan ske. Jag känner mig kvävd. Därför har ofta eremiten sitt hem som sin borg, där den behöver få känna sig trygg och accepterad för den unika person den är.
Vi med eremitenergi bär på unika gåvor som andra gärna önskar ta del av, vilket innebär att vi kommer att bli ”utdragna” ur vår trygga vrå då och då, något vi kan se som mycket utmanande. När livskallet dessutom ger sig tillkänna kan det upplevas som att livet ställs på kant för en stund. Plötsligt behövs vi utanför vårt trygga bo.
Det är därför mycket viktigt att vi känner till vår inre kompass/vägledare så att vi vet när det är rätt för oss svara an och träda in i service. Bara för att vi blir ombedda att träda fram innebär det inte att det alltid är rätt för oss att bejaka det vi blir tillfrågade om. Kompassen och livsstrategin vet.
En person med profilen där eremiten finns med är ofta väldigt känslig och kan även upplevas som blyg för att vi önskar dra oss undan och vara för oss själva en tid. Eremiten behöver nämligen få komma hem för att smälta saker och vara i sin egen energi där den samtidigt utvecklar sina gåvor ännu mer. Det handlar inte bara om personen i det här fallet, det handlar också om kroppen som behöver tillåta sig att vila.

Vi eremiter har även en talang för att förfina och dela information, men vi behöver däremot inte utforska eller gå på utbildningar för att ta del av informationen som bjuds. Vi befinner oss på kursen för att förfina informationen och när det sker upplever vi motivation att fortsätta att delta på just den utbildningen, annars inte.

Du kanske också har eremiten med dig 🙂 Om så är fallet är det fint att veta om det.

Inre kompassen och den viktiga livsstrategin
En fantastisk inre resa påbörjades när jag fick kännedom om min inre kompass och vilken strategi jag bör följa för att vara i min sanning. Nu behöver jag inte längre fundera på vad som är rätt för mig, jag kan alltid fråga min inre guide och vet att svaren kommer från mitt sanna jag.

Efter att ha fått möjligheten att lära känna mig själv på djupet önskar jag nu kunna ge dig samma möjlighet. Det berikar bortom ord. Så om du vill veta din energityp, design och profil är du välkommen att höra av dig.

Önskar du hjälp att ta reda på din design?
Finns olika alternativ att välja mellan. Den förenklade, den reading som beskrivs nedan samt den med guidning.

Human Design – Ditt unika jag – reading
Du erhåller information om:

  • den energiprofil du tillhör och hur du relaterar med världen
  • vilken energityp du har och hur den verkar i ditt liv
  • vilken inre kompass du har tillgång till och hur den kan guida dig
  • hur du vet att du tar rätt beslut
  • vilken strategi du bör följa för att vara i din sanning
  • hur du processar din livsenergi
  • inom vilka områden du kan uppnå djupare visdom
  • ditt sexuella uttryck

Observera att jag kan behöva några dagar på mig för att sammanställa din design.
Informationen levereras till dig via en ljudfil som skickas på mail.
När filen kommit dig tillhanda kan du välja att spara ner den i din dator så att du har tillgång till den närhelst du önskar.

Du betalar via Swish: 123 10 574 47, eller ber om en förskottsfaktura, när du beställer din läsning.
När betalningen är bekräftad påbörjas arbetet med din unika design.

VIKTIGT!
Jag behöver dina födelseuppgifter för att ta del av din design, d v s. år, mån, dag samt den tidpunkt och ort du föddes på (jag vill dock inte ha dina sista siffror i personnumret).

För att boka din läsning vänligen besök min bokningssida. Du finner den i menyn på denna sida.

Vänligen Camilla