Inka Shamansk Energimedicin

Välkommen till en Inka shamansk session

Från en vacker plats inom mig vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen på en Inka Shamansk energimedicinsession.

En behandling som baseras på det energiarbete/healing som används inom den Inka Shamanska traditionen.

 

*

Obalanser som påverkar vardagen
Ibland hamnar vi på villovägar av olika anledningar. Dels kan det bero på svåra chocker, trauman, dels kan det orsakas av sjukdomar och att livet plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på. 
Stressen gör entré och vardagen förvandlas med ens till en energislukande kamp. Känslorna åker berg- och dalbana och saker ställs på sin spets. Då behöver vi stöd och hjälp att slappna av och bli hela för att hitta oss själva igen.

Jag rekommenderar minst tre sessioner med 1 månads mellanrum för att investera i en djupt helande resa, bort ord.

Referenstext

”Från första ögonblicket omfamnas jag av ett lugn och en tillförsikt. Jag är på precis rätt plats vid exakt rätt tid. Nu är det dags. Dags att uppleva en behandling jag länge känt till,  men trott mig behöva åka långt  för att få uppleva.

Lugnet jag genast känner följer mig genom hela sessionen. Full tillit råder och jag låter mig bara föras med in i  Camillas vägledning. Vi har aldrig setts tidigare. Ändå känns allt naturligt som om vi känt varandra länge. Efter ett inledande samtal lägger jag mig på en brist.

Jag släpper alla föreställningar om vad som ska hända. Stänger av min evigt tjattrande hjärna, ger mig hän i upplevelsen och låter det ske som ska ske. Kroppen svarar på det Camilla förmedlar. Mina upplevelser stämmer väl med det Camilla säger.  Att jag bär på något som nu lämnar mig. En total frihetskänsla infinner sig och lugnet blir allt påtagligare. Ett lugn som följt mig sedan dess.

Veckor har gått och lugnet blir allt mer permanent. Jag kan befinna mig i situationer där det är turbulens utan att dras med. Jag kan välja att befinna mig ”i stormens öga” där totalt lugn råder.

Vad i mina upplevelser, som är ett resultat av Camillas omsorg och vad som är resultat av mångårigt arbete kan jag inte avgöra. Vad jag definitivt kan rekommendera är ett besök hos Camilla! Låta hennes kärleksfulla omsorg omsluta dig och låta det ske som ska ske!!!

Tack Camilla”

Varmt välkommen!
Camilla