Måla från hjärtat

Att måla kan vara en prestigesak för en del personer som tror att det måste träda fram något speciellt på duken när det sker.
Alla sådana tankar stoppar energiflödet och tar udden av glädjen att få använda färgernas helande förmåga vid exempelvis läkning av olika slags trauman mm.
Jag målar för att jag mår bra av det, inte för att bli bedömd av någon. Det sker som en del av en healingprocess jag genomgår när penseln sveper över duken.

Ibland fokuserar jag på vad jag vill möta för specifikt sår inom mig.
Det som då träder fram på duken är ofta grunden till ett energiskifte som kommer att ske.
När jag tömmer ur mitt system använder jag svart färg som jag sedan målar över med färger som helar och transformerar såret till historia och därmed också en ny visdom.
Jag berörs inte lika mycket av händelsen längre utan skapar istället en distans till det som skett, och kan därmed också kommunicera om erfarenheten utan att falla tillbaka in i traumats känslokarusell.

Varje jobbig händelse som vi är med om sätter spår i energisystemet. Kroppen minns.
Det bildas känslomässiga sår inom oss som behöver tas om hand.
Att måla är ett sätt att komma i kontakt med såret och våga möta det bortom ord. Vi behöver inte uttala det som skett, men vi behöver komma i kontakt med känslan för att kunna helas.
Flyr vi känslan så smiter vi från ansvaret att ta hand om oss själva, och därmed också från möjligheten att återställa balansen på energiplan. Vi förblir sårade och agerar utifrån såret som triggas istället för att använda händelsen som en livserfarenhet och därmed också sprida vår visdom om hur man kan möta just en sån händelse utan att förgås.

Ett stagnerat energiflöde leder till kroppsliga symtom som sedan övergår till sjukdomsprogram som kroppen tar på sig för att visa att det inte står rätt till.
Därför är det fint att redan från början våga ta sig an traumat och ta ansvar för hur resten av livet ska se ut. Vi behöver inte vara ett offer för en omständighet om vi inte vill. För en tid kanske det känns som den lättaste vägen men inom oss bor en intelligens som inte vill leva i en kropp som vänt energin från att flöda och spira av liv till en energi som bryter ner och gör kroppen redo för att dö.

Ingen vill vara levande död.
Så istället för att falla offer för ett trauma kan vi välja att låta erfarenheten berika oss på själsligt plan. Vi kan hela såren och låta händelsen gå till historien.

Så låt inte prestige och dåligt självförtroende stoppa energiflödet och den helandeprocess som färger erbjuder oss. Måla, måla och frigör alla känslor som är kopplade till såret som uppstod när du var med om en händelse som du i den stunden inte hade en strategi för att ta hand om.

jag målar för min egen hälsas skull. Inte för att någon ska bedöma mina tavlor.