Mina utbildningar

Genom åren har jag samlat på mig många livserfarenheter som gett ovärderliga insikter om hur det är att befinna sig i en kropp vars språk vi behöver lära oss att tyda.

Naturligtvis har jag attraherats av att gå olika utbildningar också som bidragit till ytterligare kunskaper inom mina intresseområden. Några av dem investerade jag extra energi i och valde att diplomera mig, medan andra lades till som grädde på moset.

Jag är diplomerad inom:
Aromaterapi: En utbildning som innehöll följande ämnen: anatomi, fysiologi, psykiatri, sjukdomslära, farmakologi, samtalsmetodik, krishantering, aromaterapi, kemi, destillering, aromamassage, massageteori, stress-, och mental träning samt avspänning.

Mentalt Mediumskap, Intuition och Andlig healing.
Reiki 1, 2, samt steg 3 (master).
Meta Medicin grundutbildning.
Handledare inom Cellminnesmålning.

Mitt intresse för energier och hur vi människor processar dem ledde mig in på utbildningar inom exempelvis Human Design. Där jag efter grundutbildningen valde att vidareutbilda mig inom ”Ditt unika jag i relationer”, ”Ditt unika sexuella uttryck” samt ”Pentadesign” gruppläsning för att se vilka energier som närvarar, eller saknas, i olika relationer eller gruppsammansättningar.

 


Stora Medicinhjulet Mars 2016 – Mars -2017
Inka Shamansk Energimedicin och dess verktyg.

 

 

Fördjupningskurser inom den Inka Shamanska traditionens energimedicin tas nu.

 

 

 

 

Det finns en del andra utbildningar i bagaget också som exempelvis:

3-dagars utbildning i:
Holistisk ansiktsbehandling.
Bio-Linquistic Kinesiology.

2-dagars utbildning i :
Koppningsmassage.
Intuitiv helkroppsmassage.
Svenska blomessenser ”De 26 Ljusessenserna”.

Heldagsutbildning i:
Kinesiologi.
Regndroppsteknik.
Access Bars.

Övriga kurser:
Örtterapi.
14 veckor distansutbildning i Läkeväxter.
HRV via Heartmath.
Mentorutbildning ”Foundation” via Universal Heart.

Jag fortsätter att studera ”Meta Medicin Certifieringsutbildning” eftersom det är så otroligt mycket att lära inom detta.