Munay-Ki kurs

Munay-Ki betyder jag älskar dig på Inka indianernas språk quechua. Munay-ki består av nio initieringar som hjälper personen att stå i sin kraft och vandra med visdom, fri från rädsla för att kunna bli förvaltare av allt liv på jorden.

Riterna härstammar från initieringar som de första medicinmän och kvinnor som korsade Berings sund för ca 30000 år sedan utförde.

Munay-ki hjälper dig att föras i kontakt med just denna linje av medicinmän och kvinnor som gjort denna helande vandring. De har lämnat ett arv av visdom och möjligheter till oss.

Medicinmän och kvinnor har stigit utanför tid och rum för att guida oss till vår kraft och potential. Du förs i kontakt med deras uråldriga visdom genom dessa livstransformerande riter.
Nu har du möjlighet att ta emot dessa riter och via ceremoni föra dem vidare till andra.

Stig in i en evolution där kroppen påverkas på cellnivå.

Vill du ta del av initieringarna och samtidigt få lärdom om du du sedan ger dem vidare till andra är du välkommen på Munay-ki kurs.
Kursen är fördelas på 3 dagar och antalet deltagare är begränsat för att alla ska få chans att känna sig delaktiga och kunna ställa frågor och få personligt stöd.

Kursinformation:

Plats: HansOls i Strand, Stråtjära
Tid: 10 till ca 17. Observera att sluttid kan variera beroende på hur dagen löper på.
Mat: Medtages. Kan värmas här.
Fika och frukt ingår.

Observera!
Vid anmälan betalas en bokningsbekräftelse/deposition på 500 kr in för att säkra din plats. Du kan även välja att betala in hela beloppet, eller betala in den resterande summan senast en vecka innan kursstart. Observera att vi ej betalar tillbaka depositionen vid eventuell avbokning.
Betala via Swish eller bankgiro.
Bankgiro: 5689-7648
Swish: 123 10 574 47

Kursinnehåll:

Insikt i den Inka Shamanska traditionen, historien, dess principer och energimedicin.
Nio riter för att transformera din energi.
Kunskap om hur du ger dem vidare till andra.
Kännedom om hur du öppnar ett sacred space och hur du kallar in energierna/krafterna.
Meditation som när de nya inom dig.

Riterna fördelas upp mellan kursdagarna och du får även ta del av den Inka Shamanska traditionen och dess principer och energimedicin.

Den 1: a riten, Healer’s rite sammanlänkar dig med en ätt av medicinmän/medicinkvinnor från det förflutna som hjälper dig med din personliga läkning. Din helande resa påbörjas. Du får stark andlig assistans och de arbetar med dig under nattetid när du sover för att läka såren från det förflutna och från dina förfäder.

Den 2:a riten är för beskydd installeras i ditt ljusenergifält. Fem kraftband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Filtrerar och bryter ner all negativ energi. Kraftbanden omvandlar tunga energier till näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Banden är alltid aktiva. I en värld fylld av rädsla utgör de här banden ett nödvändigt skydd.

Den 3:e riten, Harmony rites, i denna rit mottager du sju arketyper i dina chackran. Arketyperna överförs som energifrön och närs genom att du tar eget ansvar för deras tillväxt. Arketyperna börjar hela dina chakran från tunga energier vilket ger dig möjlighet att utveckla en regnbågskropp.

Den 4:e riten, Seer’s rite. Här vävs ett band av ljus från syncentrum på baksidan av huvudet fram till pannan och 3:e ögat vilket sammankopplas med hjärtchakrat. Riten väcker din förmåga att uppfatta den osynliga världen.

Den 5:e riten, Daykeeper’s rite, riten som knyter dig till Moder Jord för balans och helandet av det feminina. Dagbeskyddarna var förvaltare över de gamla stenaltare som finns på olika kraftplatser runt om i världen, från Stonehenge till Maccu Piccu. Du får förmågan att kalla på kraften från dessa gamla altare för att skapa läkning och balans i världen. Hjälper dig att börja läka ditt inre feminina, gå bortom rädsla och praktisera fred.

Den 6:e riten, Wisdomkeeper’s rite, är medicinmän & medicinkvinnor som besegrade döden och steg utanför tiden. Visdomsbeskyddarnas uppgift är att skydda den gamla visdomsläran och ge den vidare till andra samt hela det maskulina inom dig. Du får smaka på det oändliga, evigheten.

Den 7:e riten, Earthkeeper’s rite, ger dig kontakt med en ätt av ärkeänglar som vaktar vår galax. Earthkeepers ansvarar för allt liv på jorden och står under direkt beskydd av dessa ljusvarelser. Denna rit hjälper dig att vandra vägen som den som ser och att drömma fram din värld.

Den 8:e riten, Starkeeper’s rite, Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen år 2012. Enligt sägnen kommer din kropp att börja omvandlas till Homo Luminus när du mottar denna rit. Åldrandet bromsas upp och motståndskraften mot sjukdomar ökar. Efter denna rit tar du på dig ett ansvar för den tid som skall komma och alla framtida generationer.

Den 9:e riten, Creator rite, denna rit väcker Gudsljuset inom dig och du kliver in i ansvaret för hela skapelsen, från minsta sandkorn till det största kluster av galaxer i universum. Denna rit har inte tidigare funnits tillgänglig på vår planet. Även om individer varit på denna nivå så har den inte kunnat överföras från en person till en annan tidigare. Detta är det så kallade Kristus- eller Buddhamedvetandet.

Kursen bokas online via länken i menyn.