Munay – Ki riter/initieringar

Profetiorna talar om en ny tid där vi möter oss själva. Med andra ord en tid av stor förändring med många möjligheter.
Profetiorna förutsäger nya steg i evolutionen där vi bland annat erbjuds bli förvaltare av allt liv på jorden.
Våra kall kallar oss och vi behöver vara lyhörda för att alltid befinna oss i service. Alla människor är lika viktiga.

Vi behöver våga stå i vår kraft och använda vår visdom. Leva ett liv bortom rädsla där vi blir ett med vår sanna natur. Vi bejakar därmed våra unika gåvor och potential.

Med Munay-ki kan vi stödja oss själva att manifestera fred inombords och därmed också spegla det utåt.

Välkommen att ta del av Munay-Ki

Munay-Ki betyder jag älskar dig på Inka indianernas språk queuchua. Munay-ki består av nio initieringar som hjälper personen att stå i sin kraft och vandra med visdom, fri från rädsla för att kunna bli förvaltare av allt liv på jorden.

Riterna härstammar från initieringar som de första medicinmän och kvinnor som korsade Berings sund för ca 30000 år sedan utförde.

Munay-ki hjälper dig att föras i kontakt med just denna linje av medicinmän och kvinnor som gjort denna helande vandring. De har lämnat ett arv av visdom och möjligheter till oss.

Medicinmän och kvinnor har stigit utanför tid och rum för att guida oss till vår kraft och potential. Du förs i kontakt med deras uråldriga visdom genom dessa livstransformerande riter.
Nu har du möjlighet att ta emot dessa riter och via ceremoni föra dem vidare till andra.

Stig in i en evolution där kroppen påverkas på cellnivå.

1: a riten, Healer’s rite sammanlänkar dig med en ätt av medicinmän/medicinkvinnor från det förflutna som hjälper dig med din personliga läkning. Din helande resa påbörjas. Du får stark andlig assistans och de arbetar med dig under nattetid när du sover för att läka såren från det förflutna och från dina förfäder.

2:a riten är för beskydd installeras i ditt ljusenergifält. Fem kraftband som representerar jord, luft, eld, vatten och rent ljus. Filtrerar och bryter ner all negativ energi. Kraftbanden omvandlar tunga energier till näring istället för att förgifta dig eller göra dig sjuk. Banden är alltid aktiva. I en värld fylld av rädsla utgör de här banden ett nödvändigt skydd.

3:e riten, Harmony rites, i denna rit mottager du sju arketyper i dina chackran. Arketyperna överförs som energifrön och närs genom att du tar eget ansvar för deras tillväxt. Arketyperna börjar hela dina chakran från tunga energier vilket ger dig möjlighet att utveckla en regnbågskropp.

4:e riten, Seer’s rite. Här vävs ett band av ljus från syncentrum på baksidan av huvudet fram till pannan och 3:e ögat vilket sammankopplas med hjärtchakrat. Riten väcker din förmåga att uppfatta den osynliga världen.

5:e riten, Daykeeper’s rite, riten som knyter dig till Moder Jord för balans och helandet av det feminina. Dagbeskyddarna var förvaltare över de gamla stenaltare som finns på olika kraftplatser runt om i världen, från Stonehenge till Maccu Piccu. Du får förmågan att kalla på kraften från dessa gamla altare för att skapa läkning och balans i världen. Hjälper dig att börja läka ditt inre feminina, gå bortom rädsla och praktisera fred.

6:e riten, Wisdomkeeper’s rite, är medicinmän & medicinkvinnor som besegrade döden och steg utanför tiden. Visdomsbeskyddarnas uppgift är att skydda den gamla visdomsläran och ge den vidare till andra samt hela det maskulina inom dig. Du får smaka på det oändliga, evigheten.

7:e riten, Earthkeeper’s rite, ger dig kontakt med en ätt av ärkeänglar som vaktar vår galax. Earthkeepers ansvarar för allt liv på jorden och står under direkt beskydd av dessa ljusvarelser. Denna rit hjälper dig att vandra vägen som den som ser och att drömma fram din värld.

8:e riten, Starkeeper’s rite, Denna rit förankrar dig tryggt i tiden efter den stora transformationen år 2012. Enligt sägnen kommer din kropp att börja omvandlas till Homo Luminus när du mottar denna rit. Åldrandet bromsas upp och motståndskraften mot sjukdomar ökar. Efter denna rit tar du på dig ett ansvar för den tid som skall komma och alla framtida generationer.

9:e riten, Creator rite, denna rit väcker Gudsljuset inom dig och du kliver in i ansvaret för hela skapelsen, från minsta sandkorn till det största kluster av galaxer i universum. Denna rit har inte tidigare funnits tillgänglig på vår planet. Även om individer varit på denna nivå så har den inte kunnat överföras från en person till en annan tidigare. Detta är det så kallade Kristus- eller Buddhamedvetandet.

Riterna skänker dig en medvetandehöjning som bidrar till personlig växt, men även som en gåva till mänskligheten. Kroppen påverkas inte längre av gener, förfäder eller karma.
Du får hjälp att finna din styrka, styra ditt eget öde och bidra till ökad glädje och harmoni i dina relationer. Du tar ett viktigt steg in i en helande resa bortom ord.

Information om kurs, se kurssidan via menyn.