Personlig blandning av Dr Bach blomsteressenser


Dr. Bach´s ord:

”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning det är ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den sanningens och ljusets väg vi aldrig borde lämnat”.

 

Blanda din egen terapiflaska

I webshopen kan du beställa en flaska som du själv valt innehållet i, mellan två till sju essenser.

Observera att jag behöver veta vilka essenser du önskar så vänligen ange dem genom att meddela mig via formuläret som du finner intill varan. Fyll i det och glöm inte att ange vilket namn det ska stå på flaskan/flaskorna.

 

 

38 olika blomsterenergier som är uppdelade i sju olika grupper;


Rädsla och fruktan

Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.


Osäkerhet

Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.


Bristande intresse för nuvarande situation

Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.


Ensamhet

Heather, Impatiens, Water Violet.


Överkänslighet mot inflytande och idéer

Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.

 

Modlöshet och förtvivlan

Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.


Överdriven omsorg för andra

Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine.


Special –Akutdroppar Five Flower Remedy

Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum och Clematis.
 

 

Lista på essenserna

1, Agrimony
Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap.

2, Aspen
Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.

3, Beech
Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.

4, Centaury
Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.

5, Cerato Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.

6. Cherry Plum
Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.

7, Chestnut Bud
Ovilja att lära sig av sina misstag, erfarenheterna är obearbetade, samma fel upprepas.

8, Chicory
Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.

9, Clematis
Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.

10, Crab Apple
Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet.

11. Elm
Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.

12, Gentian 
Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.

13, Gorse
Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.

14, Heather Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.

15, Holly
Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.

 

16, Honeysuckle
Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.

17, Hornbeam
Mental trötthet, dagliga sysslor upplevs som börda, ”måndagsmorgon-känsla”.

18, Impatiens
Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.

19, Larch
Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindervärdeskomplex.

20, Mimulus 
Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.

21, Mustard
Tillfällig depression, dysterhet och melankoli som plötsligt infinner sig utan orsak och försvinner (efter viss tid) lika plötsligt.

22, Oak
Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.

23, Olive
Total fysisk och/eller psykisk utmattning, utbrändhet, inga reservkrafter finns kvar.

24, Pine
Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.

25, Red Chestnut
Överdriven och oftast onödig oro och rädsla för andras välbefinnande, för starkt laddat energiband till någon närstående.

26, Rock Rose
Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.

27, Rock Water
Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.

28, Scleranthus
Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.

29, Star of Bethlehem
Chock, panik, stor smärta eller sorg även över det som har hänt i det förflutna. Efterverkningar av kroppsliga, psykiska eller själsliga chocktillstånd.

30, Sweet Chestnut
Djup förtvivlan och ångest, allt känns ”svart”, man har nått botten, ingen hjälp finns, alla dörrar känns stängda. Existentiell ångest.

31, Vervain
Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.

32, Vine
Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.

33, Walnut
Osäkerhet inför stora förändringar i livet, överkänslighet mot inytande utifrån, svårighet att bestämma sig och ta det slutgiltiga steget.

34, Water violet
Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.

35, White Chestnut
Envisa och oönskade tankar, argument och inre dialoger som ständigt ”surrar” i huvudet. Trötthet, dålig koncentration och sömnrubbningar.

36, Wild Oat
Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.

37, Wild Rose
Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.

38, Willow
Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.

Five Flower Remedy
5 essenser blandade för chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.