Soul Retrieval - Inka Shamansk Energimedicin - Healing

En Inka Shamansk healingsession baseras på det energiarbete som används av Paqos/shamaner/medicinmän/medicinkvinnor inom den Inka Shamanska traditionen.


Livet är en upplevelsebaserad resa från födsel till död och ibland hamnar vi på "villovägar" av olika anledningar. Dels på grund av svåra chocker, trauman, dels för att vi har svårt att hantera det som sker i livet när det plötsligt tar en annan riktning än vad vi är beredda på. Sinnet hinner inte med att finna en strategi för att ta hand om situationen och med ens blir vi påverkade ända in på cellnivå. På ett omedvetet plan försöker kroppen hitta en lösning för att återfå balans. Det är då den behöver få ditt medvetna stöd.
 
Vi lever i ett samhälle som skapar stor press på oss individer. En del klarar den bättre än andra. När den sjukliga stressen är ett faktum har den redan tagit över systemet och förvandlar livet till en energislukande kamp. Då behöver vi hjälp för att våga möta sanningen bakom varför situationen ser ut som den gör. Det är superviktigt att ge kroppen och sinnet möjlighet att börja slappna av igen innan en svår utmattning ger sig tillkänna.

Förutsättningen för att bli hel inombords är att skifta energi och bli medveten om att den enda som kan ta ansvar för ditt liv är du själv.

 

Soul Retrieval

Inom den Inka shamanska traditionen tror man att när vi upplever ett trauma förlorar vi kontakten med olika aspekter av oss själva, så kallade själsbitar som lämnar kroppen/systemet för att istället bli omhändertagna av moder jord tills vi är redo att integrera dem i vår egen energi igen.

Att ha forlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval (själshämtning) är en del av den shamanska energimedicinen/healingen.
Som healer reser jag ner i olika energilager i moder jord och söker efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att återkoppla/integrera dem i livet du lever här och nu.
När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Sessionen går på djupet för att erbjuda dig energiskifte och helande transformation. Du bör känna dig kallad att möta fler aspekter av dig själv även om det berör känslomässigt. D.v.s vara beredd på att ta ansvar för den transformerande process som startar.
Om du tvekar är det bättre att vänta tills du är mogen för skiftet. När transformationen sker kommer din själ att ta plats i förarsätet och du tas med på en resa som själen önskar bjuda dig på. Den vet exakt vad du behöver möta för att du ska uppfylla dina inre önskningar om andlig växt.

Sessionen inleds alltid med ett samtal som berör din nuvarande situation. Utifrån den information som kommer till ytan fortsätter behandlingen sedan på en behandlingsbänk där jag som shaman placerar ut mina khujas/medicinstenar på de chakran som är berörda av de sår och trauman du bär på.
I min mesa finns tillgång till flera olika verktyg som jag arbetar med och eftersom varje session är individuell kan du inte jämföra din healingbehandling med någon annans.


Hur ofta bör du boka dina sessioner?

Jag rekommenderar minst tre sessioner med 1 månads mellanrum för att investera i en djupt helande resa.
Vid djupare problem bör du komma oftare för att ge maximalt stöd till processen som pågår inom dig.

 

Vill du göra skiftet finns jag här för dig.

Vänligen Camilla

Referens

"Så inkännande, mjuk och fin Camilla är. I hennes behandlingsrum vågade jag. Så trygg och så slug och tålmodig och lugn. Det var som att flyta i vatten i en fors. Det rev och slet. Men jag flöt och jag kände hela tiden att med Camilla kunde jag aldrig drunkna. Stort och vackert.

Med den nya i mig reste jag vidare till ett möte. Jag mötte mig själv. Jag såg det. Jag tackade. Precis som Camilla hade sagt åt mig."

K L

 

 

Referens

”Från första ögonblicket omfamnas jag av ett lugn och en tillförsikt. Jag är på precis rätt plats vid exakt rätt tid. Nu är det dags. Dags att uppleva en behandling jag länge känt till,  men trott mig behöva åka långt  för att få uppleva.

Lugnet jag genast känner följer mig genom hela sessionen. Full tillit råder och jag låter mig bara föras med in i  Camillas vägledning. Vi har aldrig setts tidigare. Ändå känns allt naturligt som om vi känt varandra länge. Efter ett inledande samtal lägger jag mig på en brist.

Jag släpper alla föreställningar om vad som ska hända. Stänger av min evigt tjattrande hjärna, ger mig hän i upplevelsen och låter det ske som ska ske. Kroppen svarar på det Camilla förmedlar. Mina upplevelser stämmer väl med det Camilla säger.  Att jag bär på något som nu lämnar mig. En total frihetskänsla infinner sig och lugnet blir allt påtagligare. Ett lugn som följt mig sedan dess.

Veckor har gått och lugnet blir allt mer permanent. Jag kan befinna mig i situationer där det är turbulens utan att dras med. Jag kan välja att befinna mig ”i stormens öga” där totalt lugn råder.

Vad i mina upplevelser, som är ett resultat av Camillas omsorg och vad som är resultat av mångårigt arbete kan jag inte avgöra. Vad jag definitivt kan rekommendera är ett besök hos Camilla! Låta hennes kärleksfulla omsorg omsluta dig och låta det ske som ska ske!!!

Tack Camilla."

G B