Cellminnesmålning

Möt de inkashamanska arketyperna i helande cellminnesmålning

Välj mellan självstudier eller att studera i grupp med mentorstöd
 • Är du trött på att må dåligt och ha svårt att finna balans i vardagen?
 • Har du varit med om traumatiska upplevelser, som mer eller mindre påverkar ditt liv dagligen?
 • Är du redo att göra en förändring?
 • Känner du ett behov att att skifta dina inre sår till visdom?
 • Vill du finna ett alternativt sätt att helas på?
Unik onlinekurs i helande målning, med stöd av den inkashamanska traditionens kraftfulla arketyper

Såren inom dig behöver tas omhand

Det är tufft att leva ett liv med olika triggers som ständigt aktiverar såren inom dig, speciellt om du varit med om svåra saker.

Om du inte tar hand om känslorna du bär på riskerar du med tiden bli mer och mer utmattad. Energin stryps av den destruktiva energi, som dina cellminnen håller, och flödet av livskraft minskar. Det går att stoppa denna nedåtgående spiral. Det är inte för sent, du behöver bara lära dig hur!

Genom att befria dig från minnen kopplade till ditt förflutna, och det sätt dem håller dig kvar i såret, påbörjar du din helade resa.
Dessa minnen kan till och med hindra dig från att utvecklas som person eftersom de lätt aktiveras och får dig att tveka i beslut mm.

Vill du stanna upp och möta ditt sanna jag?

Kursen kan vara den nyckel du behöver för att uppleva livet mer harmoniskt!
Speciellt om du dagligen upplever ohälsosam stress, mental oro och har svårt att få energin att räcka till.

Om du känner ett starkt behov av att möta dig själv på ett djupare plan? Då är du redo! Själen kallar dig.

Du klipper av energitråden som förbinder dig med ditt förflutna via dina cellminnen så att såren kan helas, och du med dem. Du kan därefter se på din historia som en del av den visdom du berikats med i detta liv. Men den triggar dig inte längre.

Du behöver inte vara van att måla

Det bästa av allt! I den här kursen ska hjärnan inte vara “delaktig” i det som sker, utan det är ditt högre jag som styr dina pendeldrag. Underbart skönt för dem med stora krav på sig själv. Du kan med andra ord koppla av fullständigt medan du målar sista delen i processen, den del som fyller dig med ljus och balanserar ditt energisystem.

Vad kan du hela?

Du bestämmer själv vilka sår du vill hela, men kursen kommer också att tipsa dig om olika slags cellminnesmålningar du med fördel kan göra för att skifta energi inom viktiga områden i livet. Där det ofta sitter blockeringar.

Hur många cellminnestavlor du målar under kursen ansvarar du själv för.
Jag som kursledare har inga krav på dig. Däremot erbjuder jag dig möjligheten till stora skiften om du önskar ge metoden en ärlig chans.

Det jag önskar är att du följer vägledningen och gör modulerna i den ordning de presenteras. Du kommer nämligen att förberedas för djupdykning in i dig själv genom att ta del av förberedande övningar.

Steg för steg jobbar du sedan med dina cellminnen för att skifta den energi som såret är knutet till.

Måla med stöd av själen för att skifta dina cellminnen

Du målar tavlor som stödjer dig i en djupt helande process ändå in på cellnivå. Kursen ger dig verktygen att cellminnesmåla hemma för att hela ditt inre, dvs de sår du bär inom dig, och på så sätt transformera den energi som idag håller dig tillbaka från ett liv i flöde.

Att helas med stöd av färgernas frekvenser är en mycket kraftfull, men också ödmjuk och vacker process. Från en hel plats inom dig kan du börja se på dig själv, och världen, med nya ögon. Kallar din själ dig att måla med hjärta och själ närvarande så varmt välkommen att anmäla dig till denna transformerande och färgsprakande resa.

Kursupplägg

Kursen är en så kallad onlinekurs, som du har tillgång till under 9 månader. Du loggar in via internet och tar del av lektionerna där. Studiematerial, i form av instruktioner på papper, informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning. Dessa instruktioner kan du ladda ner till din egen dator för att spara, samt skriva ut. En del lektioner har även en video att ta del av.

Köper du ett medlemskap i shamanens cirkel så har du tillgång till kursen så länge du har ett aktivt medlemskap. 

Inkashamansk energimedicin

Denna kurs erbjuder även mötet med den inkashamanska energimedicinen och dess tradition.

 

 

Vad ingår i kursen?

 

Du får;

 

 • studiematerial, i form av instruktioner på papper som informerar dig om hur du steg för steg gör en cellminnesmålning
 • ta del av instruktionsvideo tillhörande en del lektioner.
 • lära dig en djupgående healingmetod baserad på cellminnesmålning och inkashamansk energimedicin.
 • insikt i den inkashamanska energimedicinens traditioner och möta dess kraftfulla arketyper?
 • lära dig att öppna sacred space, ett heligt rum, där du kan arbeta med målningen och samtidigt känna dig hållen av en ödmjuk energi som stöttar dig medan du möter dina minnen.
 • lära dig en avstressande metod som stödjer dig vid ohälsosamma stressnivåer och mental oro.
 • lära dig gå förbi hjärnan och låta själen måla tillsammans med arketyperna.
 • möjlighet att helas med stöd av färgernas frekvenser är en mycket kraftfull, men ödmjuk och vacker, process. Från en hel plats inom dig kan du sedan börja se på dig själv, och världen, med nya ögon.

 

Observera dock att detta är en mycket färgstark och djupgående onlinekurs för dig som önskar lära känna kraftfulla energier så kallade arketyper inom den inkashamanska energimedicin. I närvaro av den arketypiska energin använder du färgernas helande frekvenser för att öka ditt välbefinnande, och nära din personliga utveckling medan du skiftar energi och gör transformationer ända in på cellnivå.

 

Du bör känna dig kallad att träda in i service för din själ när du gör den här resan in i cellminnenas värld. Här får du nämligen chans att möta flera olika aspekter av dig själv, så kallade själsbitar, som slocknade (lämnade) dig i samband med traumat. När du möter dem igen kan du återkoppla energin och därmed få möjlighet att känna dig mer hel som person.

 

Inom energimedicinen får du möta arketypiska energier som kommer att bistå dig under cellminnesmålningen. Du får därför lära känna dem först för att förstå deras förmåga att stödja dig i dina processer.

 

 

Studera via medlemsforumet Shamanens Cirkel, eller helt på egen hand via självstudier

Studera i grupp med mentorstöd

 

Mentor

Väljer du att studera med mentor via medlemsforumet Shamanens Cirkel så kan du kontakta mig och ställa frågor om din process, samt få dem besvarade i onlinemöten.

Du köper ditt månadsabonnemang via Shamanens Cirkel. Se vidare information här. 

Självstudier

 

Du får nu chans att köpa kursen och studera helt på egen hand om så önskas.

Det finns möjlighet att köpa till privata coachningssessioner om du vill mötas online i en privat session. Dessa sker via Zoom.

 

Investering: 2 495 kr

Erbjudande t o m 31 maj: 800 kr

KÖP KURSEN SOM SJÄLVSTUDIER HÄR