Dr Bach blomsteressenser

Dr. Bach´s ord:

”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning det är ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Sjukdomarnas uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den sanningens och ljusets väg vi aldrig borde lämnat”.

Att tänka på vid beställning av personlig flaska

Du är välkommen att beställa din personliga flaska.

Notera att du behöver maila din beställning och berätta vilka blomessenser du önskar i din blandning.
För bästa effekt väljer du mellan 2-7 st essenser.

Är du osäker på vilka du ska välja? Känn in vilka som berör dig.

Betalning sker med Swish i samband med beställningen.
Swisha till 123 10 57 447 (Camilla Wengelin).

Pris 145 kr/flaska.
Frakt tillkommer med 21 kr.

38 olika blomsterenergier som är uppdelade i sju olika grupper;

 • Rädsla och fruktan
  Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.
 • Osäkerhet
  Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.
 • Bristande intresse för nuvarande situation
  Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.
 • Ensamhet
  Heather, Impatiens, Water Violet.
 • Överkänslighet mot inflytande och idéer
  Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.
 • Modlöshet och förtvivlan
  Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.
 • Överdriven omsorg för andra
  Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine.* Special –Akutdroppar
 • Five Flower Remedy 
  Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatiens, Cherry Plum och Clematis.

 

Information om respektive essens

1, Agrimony
Förträngning av smärta och inre oro bakom en glad mask, användning av alkohol och droger för att stå ut med lidandet, arbetsnarkomani, behov av sällskap.

2, Aspen
Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.

3, Beech
Intolerans, kritisk hållning, dömande av andra, ingen medkänsla.

4, Centaury
Oförmåga att säga nej till andras krav, uppfyller alltid andras förväntningar, sätter alltid andras väl framför sitt eget, blir utnyttjad.

5, Cerato
Litar inte på sin egen intuition, frågar ständigt andra om råd, obeslutsamhet, dåligt självförtroende, lättpåverkad.

6, Cherry Plum
Rädsla att förlora kontrollen över sina tankar eller handlingar, psykiskt eller fysiskt lidande, desperation, ångest, rädsla för nervsammanbrott.

7, Chestnut Bud
Ovilja att lära sig av sina misstag, erfarenheterna är obearbetade, samma fel upprepas.

8, Chicory
Givande med underförstådda krav, själviskhet, manipulation, krav på uppskattning, självmedlidande, tendens till martyrskap.

9, Clematis
Drömska och frånvarande personer, lever ständigt i sina tankar, stora fantasier utan det minsta förverkligande, ointresse för det vanliga livet, behov av ständigt stöd och omhändertagande.

10, Crab Apple
Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet.

11, Elm
Tillfälligt känsla av otillräcklighet och utmattning inför ett tungt ansvar, depression och uppgivenhet.

12, Gentian
Att ge upp vid första hinder, depression och pessimism vid motgångar, negativa förväntningar, dålig tilltro till sin egen förmåga.

13, Gorse
Stor hopplöshet efter långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande, förtvivlan och uppgivenhet när allt hopp tycks vara ute.

14, Heather
Ständigt behov att tala om sig själv och sina problem, självupptagenhet och självfixering, tar energi från andra.

15, Holly
Avundsjuka, hat, svartsjuka, aggressivitet.

16, Honeysuckle
Längtan till det som har varit, fast i det förgångna, nostalgi, hemlängtan, oförmåga att leva fullt i nuet, personlig stagnation.

17, Hornbeam
Mental trötthet, dagliga sysslor upplevs som börda, ”måndagsmorgon-känsla”.

18, Impatiens
Irritation, otålighet, förhastade reaktioner, inre spänningar och frustration.

19, Larch
Förväntningar och övertygelse om att misslyckas, brist på självförtroende, mindervärdeskomplex.

20, Mimulus
Konkreta rädslor och fobier. Blyghet och ängslighet. Rädsla för världen, livet och döden.

21, Mustard
Tillfällig depression, dysterhet och melankoli som plötsligt infinner sig utan orsak och försvinner (efter viss tid) lika plötsligt.

22, Oak
Överdriven uthållighet, höga prestationskrav, överansträngning, tystar ner kroppens naturliga behov av vila eller avkoppling, bär ofta även på andras bördor.

23, Olive
Total fysisk och/eller psykisk utmattning, utbrändhet, inga reservkrafter finns kvar.

24, Pine
Skuldkänslor, självanklagelser, oförmåga att erkänna sitt eget värde som människa, höga prestationskrav på sig själv men inte på andra, behov av självuppoffring.

25, Red Chestnut
Överdriven och oftast onödig oro och rädsla för andras välbefinnande, för starkt laddat energiband till någon närstående.

26, Rock Rose
Rädsla av okänd orsak, föraningar, överkänslighet för osynligt påverkan, mardrömmar.

27, Rock Water
Rigid, fasta åsikter, hårdhet mot sig själv, självplågeri och perfektionism. Hårda levnadsregler.

28, Scleranthus
Svårt att välja mellan två alternativ, obalans, obeslutsamhet, skiftande humör. Man pendlar mellan olika ytterligheter i allt man gör, beslutsamhetsångest.

29, Star of Bethlehem
Chock, panik, stor smärta eller sorg även över det som har hänt i det förflutna. Efterverkningar av kroppsliga, psykiska eller själsliga chocktillstånd.

30, Sweet Chestnut
Djup förtvivlan och ångest, allt känns ”svart”, man har nått botten, ingen hjälp finns, alla dörrar känns stängda. Existentiell ångest.

31, Vervain
Överdriven entusiasm, tendens att överanstränga sig, fanatism, yttre och inre spänningar.

32, Vine
Starkt kontrollbehov av andra. Dominans, auktoritärt beteende som kräver disciplin och lydnad. Brist på medkänsla och överseende med brister hos sina närmaste. Rigida, ibland även elaka personer.

33, Walnut
Osäkerhet inför stora förändringar i livet, överkänslighet mot inytande utifrån, svårighet att bestämma sig och ta det slutgiltiga steget.

34, Water violet
Överlägsenhetskänslor, arrogans, stolthet, självvald isolering och ensamhet. Personer som är svåra att få kontakt med eller att få ett emotionellt utbyte av.

35, White Chestnut
Envisa och oönskade tankar, argument och inre dialoger som ständigt ”surrar” i huvudet. Trötthet, dålig koncentration och sömnrubbningar.

36, Wild Oat
Svårigheter att hitta sin livsuppgift eller inriktning i livet. Talanger, ambitioner och idéer förverkligas aldrig på grund av den stora osäkerheten.

37, Wild Rose
Apati, resignation, ingen livsvilja, passivitet.

38, Willow
Bitterhet, hat, avund. Offer för ett orättvist öde. Negativt och destruktivt tänkande. Lägger alltid skulden för sina problem på omgivningen, missunnar andra deras framgång.

Five Flower Remedy
5 essenser blandade för chock, oväntade dåliga nyheter, stor sorg eller om man känner sig orolig, skräckslagen, förvirrad eller panikslagen.