Emotion Code
Soul Retrieval

Vi inleder sessionen med ett samtal om hur du mår, och det du önskar hjälp med. Får jag indikation om att det är en själshämtning som behövs kommer jag att arbeta enligt den inkashamanska energimedicinens tradition när det sker.

Jag reser för att söka efter den aspekt av din själ som önskar återvända, vilket kan liknas med en meditation. När själsdelen är funnen tar jag del av dess information om sådan delas, och tar den sedan med tillbaka till dig för integration.

Ibland guidas jag att bjuda in klienten på resan, vilket innebär att du får ta del av det som sker under resans gång. Andra gånger bör hämtningen ske under tystnad, vilket jag då väljer att respektera.

Själsdelens återkomst kan väcka både minnen och känslor inom dig, så var beredd på att möta dem med kärlek om det sker. Att uppleva en annorlunda känsla efteråt är helt normalt.

Om du varit med om något mycket traumatiskt kan du behöva genomgå flera sessioner.

Mötet sker via telefon så att du kan fokusera på min röst.

Sessionen pågår i ca 75 - 90 min.
Investering: 950 kr

För inre läkning

Session

Inom Emotion Code menar man att det finns en nära koppling mellan våra känslor och vårt energifält. Negativa känslor och trauman kan ligga som grund till upplevda obalanser i detta fält, vilket i sin tur påverkar vår fysiska och emotionella hälsa.

Emotion Code fokuserar på att frigöra emotionella blockeringar för att främja kroppens naturliga läkningsprocesser. För att frigöra emotionerna används ofta en magnet, vilken dras längs en energibana.

Du kan välja mellan att fokusera på emotioner i allmänhet, eller dem som har som uppgift att bilda en "skyddade" vägg runt ditt hjärta.

Frigör emotioner från "hjärtväggen" - lager för lager

Här identifierar vi känslor ur det undermedvetna för att frigöra dem från hjärtväggen, så att vi blir mer öppen för den inre vägledning vi själva besitter. När den blockerande hjärtväggen finns där kan den hindra oss från att känna och ta emot kärlek. Vi blir känslomässigt avstängda.

Önskar du frigöra emotioner från din hjärtvägg bör du räkna med ett antal återkommande sessioner, då detta sker lager för lager. 

Emotion Code Practitioner

När jag erhöll mitt diplom i feb 2021 var det en lyckans dag!

Jag hade fyllt min "verktygslåda" med ytterligare ett healingverktyg, som jag kände gjorde stor skillnad i mitt eget liv.

Närhelst en oönskad känsla gjorde sig påmind var jag där och identifierade den. Då jag kikade in på min "hjärtvägg" insåg jag hur väl jag bäddat in mitt hjärta med en mängd emotioner, som ett skydd mot omvärlden.

Önskar du också frigöra dig från emotioner som ligger till hinder för ditt sanna jag att träda fram?

Tidsbokning sker i min digitala kalender

Mötet sker på distans, via mötesrummet i Zoom.
Du kan ansluta via dator med kamera och headset, eller telefonen.

Sessionens längd går inte att förutbestämma, då vårt möte förhåller sig till hur många emotioner din energikropp väljer att släppa taget om. Guidningen från ditt energisystem vägleder oss genom frigörelseprocessen och när kroppen säger stopp så respekterar vi det.

Räkna med att sessionen tar ca 30 minuter.

När du bokar session väljer du mellan att frigöra emotioner i hela systemet, eller enbart fokusera på hjärtväggens låsta emotioner.

Investering: 450 kr/session

När du bokat din tid kommer du till en bekräftelsesida där betalning sker.