Elever

Möt några av mina elever som praktiserar inkashamansk energimedicin

Här presenteras de kursdeltagare som väljer att erbjuda healingsessioner till reducerade priser under sin studietid.

Deltagarna studerar och praktiserar inkashamansk energimedicin, med mig som mentor, i min onlineutbildning “mentorprogrammet i inkashamansk energimedicin.

Stegvis utökar de sina sessioner med fler healingverktyg vartefter de studerar vidare i de olika delkurserna.

Mentorprogrammet

Ett omfattande kursprogram som består av totalt 4 delkurser, vilket möjliggör en mycket djupgående healingresa för kursdeltagaren i samband med studierna.

Deltagarna möter sina egna mönster, trosföreställningar, värderingar, skuggor och arv och lär sig i samband med detta att transformera energi där blockeringar och känslomässiga sår blir till insikter och visdom. De möter sitt sanna jag och frigör energi som hindrar dem från att stå i sin egen sanning.

De gör en gedigen transformation och lägger därmed grunden för sin egen energimedicin, vilken de sedan kan dela med omvärlden.

Kursinformation

I syd läggs grunden för den inkashamanska energimedicinen och dess healingtradition.

I väst utökas sessionen med extraktion mm.

I norr utökas sessionen ytterligare med bland annat Soul retrieval.

I öst sluts cirkeln och deltagaren börjar “flyga fritt” 🙂

Om du önskar vidare information, eller boka in en session, är du hjärtligt välkommen att höra av dig direkt till respektive elev.

Vänligen Camilla

Vi studerar och praktiserar inkashamansk energimedicin

Elisabeth Simonsson

Sessionen sker på distans eller i Äsperöd

Äsperöd 133
Lilla Edet
För prisuppgift och bokning:
Irene Berg

Sessionen sker på distans eller i Hjärtum

Sollum 122
463 75 Hjärtum
För prisuppgift och bokning:
Helen Yngvesson 

Sessionen sker på distans eller i Sicilien

För prisuppgift och bokning:
Catarina Larsson

Sessionen sker på distans

För prisuppgift och bokning:
Marina Mortensen

Sessionen sker på distans eller i Smedjebacken på Hälsosmedjan

Vasagatan 1
777 30 Smedjebacken
För prisuppgift och bokning:
Sofie Jansson Pettersson
Sessionen sker på distans eller i Östervåla
Staffansbo 116
740 46 Östervåla
 
För prisuppgift och bokning:
Ann Gryth

Sessionen sker på distans eller i Bräkne-Hoby, Blekinge

För prisuppgift och bokning: