Möt mina elever som praktiserar inkashamansk energimedicin

Här presenteras de kursdeltagare som väljer att erbjuda healingsessioner till reducerade priser under sin studietid.

Deltagarna studerar och praktiserar inkashamansk energimedicin, med mig som mentor, i min onlineutbildning “stora kursprogrammet i inkashamansk energimedicin.

Stegvis utökar de sina sessioner med fler healingverktyg vartefter de studerar vidare i de olika delkurserna.

Stora kursprogrammet

Kursprogrammet som består av totalt 4 delkurser möjliggör en mycket djupgående healingresa för kursdeltagaren i samband med studierna.

Deltagarna möter sina egna mönster, trosföreställningar, värderingar, skuggor och arv och lär sig i samband med detta att transformera energi där blockeringar och känslomässiga sår blir till insikter och visdom. De möter sitt sanna jag och frigör energi som hindrar dem från att stå i sin egen sanning.

De gör en gedigen transformation och lägger därmed grunden för sin egen energimedicin, vilken de sedan kan dela med omvärlden.

Kursinformation

I syd, delkurs 1, läggs grunden för den inkashamanska energimedicinen och dess healingtradition.
I väst, delkurs 2, utökas sessionen med extraktion mm.
I norr, delkurs 3, utökas sessionen ytterligare med bland annat Soul Retrieval.
I öst, delkurs 4, sluts cirkeln och du som kursdeltagare börjar “flyga fritt” 🙂

Om du önskar vidare information, eller boka in en session, är du hjärtligt välkommen att höra av dig direkt till respektive elev.

Vänligen Camilla

Vi studerar och praktiserar inkashamansk energimedicin
Anna-Carin Persson
Sessionen sker på distans
För prisuppgift och bokning:
Ann Gryth
Sessionen sker på distans eller i Bräkne-Hoby, Blekinge
För prisuppgift och bokning:
Catarina Larsson
Sessionen sker på distans
För prisuppgift och bokning:
Elisabeth Simonsson
Sessionen sker på distans eller i Äsperöd
Äsperöd 133
Lilla Edet
För prisuppgift och bokning:
Helen Yngvesson
Sessionen sker på distans eller i Sicilien
För prisuppgift och bokning:
Irene Berg
Sessionen sker på distans eller i Hjärtum
Sollum 122
463 75 Hjärtum
För prisuppgift och bokning:
Marina Mortensen
Sessionen sker på distans eller i Smedjebacken på Hälsosmedjan
Vasagatan 1
777 30 Smedjebacken
För prisuppgift och bokning:
Sofie Jansson Pettersson
Sessionen sker på distans eller i Östervåla
Staffansbo 116
740 46 Östervåla

För prisuppgift och bokning:

Mail: somafriskvard@gmail.com
Messenger