COACHNING/SHAMANSK ENERGIMEDICIN

Vill du förändra ditt liv?

Önskar du få stöd medan du genomför skiften?

Med hjälp av min mediala förmåga och utövande av shamansk energimedicin coachar jag dig i transformationsprocessen. De aspekter som eventuellt slocknat inom dig vid mötet med svåra känslomässiga upplevelser kan väckas upp igen. Via Soul retrieval återknyts kontakten med din sanna essens och du upplever dig därefter mer hel.

Soul retrieval ingår i sessionerna på 60 och 90 min.


Detta passar dig som:

 • vill förändra din situation och är mogen att göra medvetna skiften i livet.
 • är redo att samtala om din situation.
 • vågar möta känslor och är beredd på att guidas genom en transformation.
 • tar ansvar för ditt eget liv, och är öppen för att se möjligheter längs vägen.
 • vill bli mer sann mot dig själv.
   

Detta passar INTE dig som:

 • har svår psykisk ohälsa där du agerar i affekt och ser dig själv som offret i olika situationer.
 • behöver akut traumabehandling.
 • är rädd för att möta dina undantryckta känslor.

Soul retrieval

Att återknyta kontakten med de själsliga aspekter av dig själv som gått förlorade längs vägen helar. Det kan vara cellminnen eller gamla känslomässiga sår som triggar dig i din vardag. Då är det mycket svårt att leva i nuet och känna sig lycklig. Därför är det av största vikt att du skiftar din energi så att de aspekter av dig som gick förlorade i svåra händelser återkopplas igen.

Inom den inkashamanska traditionen och dess energimedicin menar man att delar av själen “slocknar” vid olyckor och upplevda trauman.

Trauma

Ett trauma kan vara både litet och stort, men de har alla något gemensamt, nämligen att du helt saknade strategi för att ta hand om de känslor som uppstod i samband med händelsen. Det i sin tur orsakar en så kallad “konfliktchock” i din kropp. Det är då det är lätt att förlora kontakten med den del som din kropp/sinne försöker undvika, eftersom det smärtar så mycket.

Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person, men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Hur går en session till?

Är du mogen för ett skifte?

Observera att denna healingmetod är mycket djupgående och du behöver därför känna dig mogen att möta känslor som stiger upp till ytan i samband med transformationen. Processen, som efter sessionen kan fortgå i flera dagar, hjälper dig att helas på djupet. Under den tiden kan en så kallad “förstförsämring” uppstå, vilket innebär att eventuell smärta som du trodde du helat tidigare kan ge sig tillkänna igen m.m.

Du vet att du är mogen när du är fullt medveten om att du själv bär ansvar för ditt eget liv och är redo att genomgå förändring för att hela din historia.

Varmt välkommen att boka en shamansk energimedicin om du känner dig redo att helas på djupet.

Sessionen sker antingen via telefon, eller i det digitala mötesrummet i Zoom. Du väljer om det blir via telefonen eller i Zoom när du bokar tid.

Vi inleder sessionen med en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå med sessionen. I samtalet läser jag in dig och din energi för att få insikt i hur du ser på din tillvaro, vad du har för potential till skifte under samtalet m.m.

Ibland tar jag klienten med på en inre guidning för att synliggöra problem och därefter skapa möjlighet att skifta och frigöra energi, vilket kan vara det som behövs för att kunna ta nästa steg mot målet.

Det är mycket viktigt att du är öppen i sinnet, och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i, men också nyfiken på att möta dig själv och de känslor som ligger under ytan. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska ske.

När du kan se på ditt liv och dina bekymmer från ett annat perspektiv är det mycket lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka in i gamla mönster igen.

Dessa sessioner erbjuds enbart på svenska.


Viktig information gällande bokning och betalning

 • Välj kalender utifrån den sessionstid du önskar boka in, 30, 60 eller 90 min.
 • Du tittar efter en passande tid i den kalender som är aktuell för dig att boka tid via.
 • De tider du finner bokningsbara i kalendern är de tider som erbjuds.

Endast om du funnit en passande tid att boka går du vidare till betalningen

 • Betala sessionen genom att klicka i aktuell sessionstid och fyll i dina uppgifter.
 • OBS! Uteblir betalningen ses inte sessionen som bokad och kommer att plockas bort.
   

När tiden är inne

 • På bokad dag och klockslag ringer jag upp dig på det telefonnummer som du angav vid bokningen, om det är en telefonsession du bokat.
 • På bokad dag och klockslag möter du mig i det digitala mötesrummet på Zoom, om du valt att boka en session via Zoom.
 • Det är mycket viktigt att du befinner dig på en ostörd plats under sessionen.

Välj en dag som passar dig

Välj en tid som passar dig och klicka på confirm

Fyll i dina uppgifter och klicka på Schedule Event

Boka tid här!

Välj kalender utifrån om du vill boka och betala för en 30, 60 eller 90 min session

Din bokning ses som fullbordad när den är betald

Betala här!

Vid psykisk ohälsa

Vid psykisk ohälsa bör du vara medveten om att mina sessioner inte ersätter adekvat vård.

Om du har svår psykiskt ohälsa bör du kontakta utbildad personal inom vården, vilka kan hänvisa dig till legitimerad och specialutbildad personal inom aktuellt område.
Tack!
Vänligen Camilla