Program i energimedicin – omfattas av fyra delkurser
Syd, Väst, Norr, Öst
Genom att ta del av delkurserna syd, väst, norr och öst, vandrar du traditionen enligt medicinhjulet. Du startar din resa i syd där du möter ormens energi som hjälper dig att påbörja din transformation och “ömsa ditt skinn”. Därefter möter du den orädda arketypen, jaguaren, i väst. Här får du möjlighet att möta dina skuggor och frigöra dig från den historia som ännu håller sitt grepp om dig. I norr möter du arketypen som vet hur du ska börja “dricka av din egen nektar” och integrera själen fullt ut. Du öppnar upp dig för själslig guidning. Öst bjuder dig på möjligheter att träda in i din kraft fullt ut och börja “flyga fritt”. Du lyssnar på ditt sanna jag och tillåter dig att vägledas av ditt hjärtas röst.

Programmet tar dig genom de fyra riktningarna för att du ska få all den kunskap du behöver för att kunna vandra traditionen och praktisera dess energimedicin.

Du lär dig att ge healing, hämta tillbaka förlorade själsbitar och hela ditt förflutna.

Programmet tar dig med på en djupgående healingresa där du får vara beredd på att skiften sker och transformationer blir en del av din vardag.

Programmet erbjuder mentor

Under programmets gång har du tillgång till mig, Camilla, som mentor.

Du erbjuds delta i livewebinar där du kan ställa dina frågor och dela din process, om så önskas.

Du erbjuds träna på healingsessioner för att bli trygg i arbetet som en paqo utför när de utför energimedicin.

Du lär dig inkashamanska ceremonier.

Framförallt möter du mycket kraftfulla energier som du kan samarbeta med för att skapa förändring i ditt och andras liv.

Du tar emot initieringar, via guidade meditationer, för att väcka upp aspekter av dig själv som blivit bortglömda.

Programmet startar med delkurs syd

Du har tillgång till varje kursdel i 12 månader.

För att kunna ta del av kursdel väst måste du först ha slutfört kursdel syd. Detta gäller alla kursdelar, de tidigare kurserna ska vara gjorda innan du träder in i nästa.

Väderstrecken innehåller olika energier, arketyper och erbjuder en mycket djupgående healingresa för dig.

Programmet uppmuntrar till träning hemma mellan kursdelarna, allt för att du ska bli en trygg healer.

Kursdelarna bör tas med minst tre månaders mellanrum

Kursdel väst tas gärna ca tre månader efter syd, norr tre månader efter väst och slutligen tas öst ca tre månader efter norr.

Östkursen sluter cirkeln så programmet kan ses som fullbordat när du klarmarkerar sista lektionen i öst.

I öst fullbordar du kursprogrammet

Passa gärna på att lägga grunden för en fantastisk resa in i den inkashamanska energimedicinen genom att lära känna dig själv bättre via kursen “Ditt sanna jag”.

Den kursen kan du med fördel förvärva redan idag.

Hoppas du följer med på denna underbara healingresa.

Vänligen Camilla

Köp delkurs