Energimedicin

Medicinhjulet – inkashamansk energimedicin

Denna onlineutbildning passar dig som vill öka din självkännedom och få ett mycket djupare förhållande till dig själv och din unika essens.
Att inte längre känna dig separerad från dig själv, din inre vägledare, eller livet i allmänhet får dig att bejaka den kraft du besitter och nyttja den närhelst du önskar när du möter livets olika aspekter. Det skänker dig en fin grund att stå på, och en inre trygghet som inte går att beskriva med ord. Många uttrycker att det känns som att de äntligen hittar hem.

Utbildningen i shamansk energimedicin består av fyra huvudmoduler, s.k delkurser

Starta din resa i kursdel ett, syd, för att möta ormens energi, arketypen som hjälper dig att “ömsa ditt skinn” så du kan öppna upp för healing och transformation.

I väst möter du den orädde arketypen jaguaren, för att få möjlighet att möta dina egna sår och skuggor och därmed få möjlighet att frigöra den historia som ännu håller sitt grepp om dig. När den djupa healingprocessen är klar vandrar du tryggt vidare in i norr.

I norr möter du själens energi via arketypen kolibrin, den visar dig hur du kan börja “dricka av din egen nektar”, lyssna till din inre guide, och stå i din sanning för att integrera själen fullt ut.

Till slut sluts cirkeln i väderstrecket öst, den sista kursdelen, och du får möjlighet att träda in i din fulla potential. Du har lärt känna din kraft så att du kan börja “flyga fritt”. Med andra ord, du äger din kraft och vet när du ska tacka ja, samt nej, till saker. Du köper dig inte längre in i andras historier och gör dem till din. Du skiljer på egots röst och själens guidning. Du lever ditt liv utifrån din egen sanning.

Du har under resans gång lärt dig att vara ödmjuk mot dig själv, se på livet med andra ögon och vara extra lyhörd för vad ditt sanna jag önskar guida inom. 

Efter ca ett år har du slutit cirkeln. Som medlem i Shamanens cirkel bestämmer du själv hur länge du vill studera programmet.
Köper du utbildningen som självstudie har du tillgång till kursen i 15 månader. Vid självstudier har du medvetet valt bort mentorstöd och de onlineträffar som erbjuds medlemmarna i Shamanens cirkel.

Utifrån dina egna önskemål väljer du mellan att aktivera ett medlemskap i cirkeln eller studera helt på egen hand via självstudier.

Mentorprogrammet i energimedicin, via Shamanens cirkel, erbjuder

 • Fyra delkurser, syd – öst, vilka släpps med tre månaders intervaller.
 • Läran om den healingmetod som inkaindianerna använder sig av när de utövar sin traditionella energimedicin, illumination.
 • Soul retrieval, sk själsåterhämtning, där du får möjlighet att väcka upp aspekter av ditt sanna jag som en gång gått förlorade.
 • Olika ceremonier för att göra energiskiften m.m.
 • Healingverktyg för djupgående healing.
 • Möjlighet att lära känna dig själv, möta ditt mörker, ditt arv och historia för att transformera det som du vill släppa taget om.
 • Kunskap om hur du bygger ditt eget medicinknyte, en mesa.
 • Guidade meditationer med mig, vilka tar dig med på inre resor för helande transformation.
 • Munay Ki initieringar.
 • Möjlighet till diplomering efter slutförd kurs.
Garanti

Du erbjuds 14 dagars ångerrätt, räknat från köpedatum, förutsatt att du inte loggat in, aktiverat kursen och börjat ta dess lektioner.

 

Programmet bygger på ett inkashamanskt synsätt på livet

Shamanen ser på livet via hjärtat. Vi tar del av Queroindianernas energimedicin, utövar ceremonier och bygger mesan utifrån deras sätt att skapa ett medicinknyte på. Du väljer själv om du vill skapa en egen mesa.

Medlemskap i Shamanens cirkel vänder sig till dig som antingen vill arbeta med energimedicin för egen del, eller som terapeut.

 

Mentorprogrammet – en del av Shamanens Cirkel

Du ansluter dig som månadsmedlem i Shamanens cirkel (ett medlemskap), och tar del av medicinhjulet där.

Observera att ett medlemskap i Shamanens crkel aktiverar ett flertal kurser på kursportalen, inte bara medicinhjulet.

Deltagare i programmet berättar

Jag hade ingen aning om hur lite jag kände mig själv och genom detta fantastiska program fick jag klart för mig hur styrd jag varit av yttre påverkan. Jag är så glad att jag äntligen skalat av löken och nått in till min bäste vän -mig själv. Camilla du är en fantastisk mentor, som klippt och skuren för att hjälpa andra människor att växa med din genuina kunskap, på ett ödmjukt och proffsigt sätt. Tack ❤️

 

Jag är så tacksam. På ett fint och tryggt sätt har jag hittat hem till mig själv, och ser nu fram emot den fortsatta resan med dig! Utmanande och lärorikt. Det går lättare och ärligare att göra en sann reflektion utav situationer. Stort varmt tack ♥️ du och dina lektioner berikar bortom ord!

Sofie Jansson Pettersson

Det handlar för mig om att “komma hem till mig själv”. Att få vara den jag är ämnad att vara. Svårigheter och motstånd tillhör livet, nu har jag starka och kraftfulla verktyg att ta mig igenom dom. Och självmedvetenhet! Utan den kommer jag inte långt.

Min resa i personlig utveckling började för ca 30 år sedan och jag har förmodligen ömsat skinn under hela den här perioden.

Min förhoppning när jag började programmet var att kunna fortsätta min utveckling både andligt och på ett personligt plan.

Mina förhoppningar har blivit infriade..

MED RÅGE!!!

Anna-Carin Persson

 

Frågor och svar gällande mentorprogrammet

 

 • Hur lång tid har jag tillgång till kurserna i Shamanens cirkel?
  – Så länge du betalar din månadsavgift för att bibehålla ditt medlemskap i Shamanens cirkel så har du tillgång till kurserna.
 • Hur betalar jag?
  – Du köper medlemskapet till Shamanens cirkel via min kursportals ordersida. Var noga med att ange rätt uppgifter vid köp. Ditt användarnamn och lösenord skickas per automatik till dig via mail. Se detta som en värdehandling. Det är med hjälp av dessa uppgifter du loggar in på kursplattformen och tar del av din kurs.
 • Är kursen till 100% på distans?
  – Ja, du studerar online genom att logga in på kursplattformen och ta del av kursen och dess innehåll där.
 • Hur lång tid tar det att studera mentorprogrammet?
  – Detta är individuellt. Medicinhjulet innefattar ca 200 st lektioner där vissa är ren text, andra video eller ljudfil samt guidade meditationer. Till vissa lektioner finns uppgifter att utföra, för att öka din självkännedom och möjlighet att praktisera energimedicin. Så räkna med att du behöver minst ett år på dig att ta alla delkurserna i programmet.
 • Hur går det till att mötas online?
  – När vi ses online sker det via Zoom, ett program du kan ha i din dator eller som app i din mobiltelefon. Du loggar in med hjälp av en länk till vårt mötesrum. Dessa möten ta ca 60 – 90 min.
 • Finns det möjlighet till delbetalning?
  – Eftersom du studerar programmet via ett medlemskap i Shamanens cirkel så betalar du en månadsavgift. Se detta som en avbetalning. Observera att du endast har tillgång till kursen så länge du betalar din månadsavgift.
 • Är det någon bindningstid?
  – Nej, du kan närhelst du önskar välja att avbryta ditt medlemskap innan nästa månadsbetalning sker. Observera att du sedan inte med säkerhet kan stiga in i cirkeln igen då den endast är öppen vissa stunder på året.