Nu duggar de tätt, mina specialerbjudanden

 

 

För att hänga med på alla specialpriser som erbjuds nu, i samband med byte av kursportal, är det lättast att du besöker webbplatsen och tar del av dem där.

Du finner en del blänkare direkt på startsidan, men det är i butiken du ser de kurser som säljs till reducerade priser, innan prisregleringen sker i början på 2020.

Regleringen baseras på att jag efter drygt ett år fått möjlighet att sammanställa och se hur mycket arbete jag lagt ner på att skapa lektioner till mina kursprogram, samt hur omfattande mitt arbete som mentor varit under den här tiden.

När jag startade det första mentorprogrammet byggdes lektionerna upp samtidigt som kursen pågick. De deltagare som deltog i det projektet blev därmed min första pilotgrupp när jag gick online med mina tjänster. De var med och formade kursen.

 

På webbplatsen finner du bland annat att:

  • Cellminnesmålningskursen har specialpris nu i okt.
  • Du får kursen Ditt sanna jag med på köpet om du köper delkurs 1, i stora kursprogrammet i inkashamansk energimedicin, nu. Observera att detta program består av sammanlagt fyra delkurser.
  • Du får Nustakursen som en extra bonus om du köper delkurs 1, 2 och 3, i stora kursprogrammet i inkashamansk energimedicin, under tidsperioden okt – dec 2019.

 

Att gå stora kursprogrammet innebär att du får tillgång till mig som mentor under 18 månader när du studerar denna underbara energimedicin. Tanken bakom programmet är att du tar delkurserna med ca tre månaders mellanrum.
Som deltagare får du delta i onlinemöten där vi delar information, svarar på frågor och tar upp saker som rör kursens lektioner. Du tränar på att ge healing tillsammans med dina kurskamrater.
Du studerar i din egen takt och väljer själv när du är redo att stiga in i nästa delkurs.

Är du sugen på detta program så är det med stor fördel som du köper kursens alla kursdelar innan det övergår till nytt pris nästa år.

Hoppas vi ses online!

Vänligen Camilla