Hej!

 

 

Det stora kursprogrammet i inkashamansk energimedicin innehåller totalt fyra delkurser.
Du börjar vandra traditionen och praktisera dess energimedicin i syd, delkurs 1, där du lägger grunden för din energimedicin.
Därefter tar du nästa delkurs, väst, där du möter dina skuggor och jobbar med dina känslomässiga sår. Du möter ditt arv och frigör dig från den historia som håller dig tillbaka.
Då det är dags att träda in i norr, delkurs 3 får du möjlighet att aktivera Nustakursen kostnadsfritt om du köpt delkurs 1, 2 och 3 under 2019.
Norr är kursen där du får stöd att integrera ditt sanna jag och skifta från att leva efter egots vilja till att lyssna in själens guidning.

Öst sluter cirkeln, livshjulet. Du börjar flyga fritt, leva ditt sanna jag och din fulla potential.

Nustakursen kan även köpas separat så önskar du vänta med att köpa delkurserna så finns det möjlighet att ta kursen vid ett senare tillfälle också.

Du finner mer information om kurserna här!

Vänligen Camilla