Coachning

Coachningssamtal

Önskar du coachning i en process där du upplever att du kört fast, har svårt att förstå hur du ska komma vidare, eller vill skifta energi för att uppleva flöde igen?

Jag använder mig av min medialitet och shamansk energimedicin under sessionen.

 

Detta passar dig som:

  • är mogen att göra medvetna skiften i livet.
  • vill förändra din situation.
  • vågar möta känslor och är beredd på att guidas genom en transformation.
  • tar ansvar för ditt eget liv, och är öppen för att se möjligheter längs vägen.
  • vill bli mer sann mot dig själv.

 

Detta passar INTE dig som:

  • har svår psykisk ohälsa.
  • agerar i affekt och ser dig själv som offret i olika situationer.
  • behöver akut traumabehandling.
  • är rädd för att möta dina undantryckta känslor.

Hur går en session till?

Sessionen sker online.
Du kan välja mellan att mötas via Zoom eller höras på telefon.

Zoom är ett mötesrum på internet där vi har möjlighet att använda webbkameran påslagen, vilket ger oss båda en känsla av att mötas live.
Väljer du telefonen så sker det via ett vanligt telefonsamtal.

Vi inleder sessionen med en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå med coachningen. I samtalet läser jag in dig och din energi för att få insikt i hur du ser på din tillvaro, vad du har för potential till skifte under samtalet m.m.

Ibland tar jag klienten med på en inre guidning för att synliggöra problem och därefter skapa möjlighet att skifta och frigöra energi, vilket kan vara det som behövs för att kunna ta nästa steg mot målet.

Det är mycket viktigt att du är öppen i sinnet, och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i, men också nyfiken på att möta dig själv och de känslor som ligger under ytan. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska ske.

När du kan se på ditt liv och dina bekymmer från ett annat perspektiv är det mycket lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka in i gamla mönster igen.

 

Soul retrieval

Att återknyta kontakten med de själsliga aspekter av dig själv som gått förlorade längs vägen helar. Det kan vara cellminnen eller gamla känslomässiga sår som triggar dig i din vardag. Då är det mycket svårt att leva i nuet och känna sig lycklig. Därför är det av största vikt att du skiftar din energi så att de aspekter av dig som gick förlorade i svåra händelser återkopplas igen.

Inom den inkashamanska traditionen och dess energimedicin menar man att delar av själen “slocknar” vid olyckor och upplevda trauman.

Ett trauma kan vara både litet och stort, men de har alla något gemensamt, nämligen att du helt saknade strategi för att ta hand om de känslor som uppstod i samband med händelsen. Det i sin tur orsakar en så kallad “konfliktchock” i din kropp. Det är då det är lätt att förlora kontakten med den del som din kropp/sinne försöker undvika, eftersom det smärtar så mycket.

Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person, men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.


Är du mogen för ett skifte?

Observera att denna healingmetod är mycket djupgående och du behöver därför känna dig mogen att möta skiften och känslor som stiger upp till ytan i samband med transformationen.  Processen, som efter sessionen kan fortgå upp till 28 dagar, hjälper dig att helas på djupet. Under den tiden kan en så kallad “förstförsämring” uppstå, vilket innebär att eventuell smärta som du trodde du helat tidigare kan ge sig tillkänna igen m.m.

Du vet att du är mogen när du är fullt medveten om att du själv bär ansvar för ditt eget liv och är redo att genomgå förändring för att hela din historia.

Varmt välkommen att boka en coachning om du känner dig redo att helas via denna energimedicin. 

Bokningsinformation

Pris

30 min 550 kr (ord. pris 600 kr)

Betalning

Sessionen betalas i förväg, gärna precis innan coachningen sker om du använder Swish: 123 10 57 447. Du kan betala via bankgiro 5689-7648 också. Glöm dock inte ange vad du betalar för och att det sker i tid så att jag hinner se din inbetalning innan sessionen ämnar ske.

Bokning

I samband med bokning av tid väljer du om den ska ske via zoom, eller per telefon. Om du väljer Zoom får du per mail information om inloggning i Zoom. Där vi ses när din tid är inne. Du kan ansluta via en mobiltelefon, eller dator, när det är dags att ses. Till mobiltelefoner finns det en app från Zoom att ladda ner. I den anger du mötesid sedan du klickat på Join. Saknar du mailet så kika i din inkorgs spamavdelning.

Tidsbokning sker här

 

OBS! Väljer du att sessionen ska ske via telefonen ringer jag upp dig när tiden är inne

Det är mycket viktigt att du svarar i telefonen och befinner dig på en ostörd plats under sessionen.

 

Observera

Dessa samtal enbart erbjuds på svenska.

Observera att om du har svår psykiskt ohälsa så bör du istället kontakta dem som är utbildad inom det området.

Tack!
Vänligen Camilla