SHAMANENS CIRKEL

Skifta din historia till berikande visdom

Att inte längre känna dig separerad från dig själv, din inre vägledare, eller livet i allmänhet får dig att bejaka den kraft du besitter. Det skänker dig en fin grund att stå på, och en inre trygghet som inte går att beskriva med ord.

Många som praktiserar denna energimedicin uttrycker att det känns som att de äntligen hittat hem.

Det är viktigt att du känner ett behov av att transformera saker i ditt liv, det är nämligen det som får dig att våga möta dig själv bortom den du är idag. En längtan efter att lära känna dig själv på ett djupare plan aktiverar en enorm drivkraft att genomföra efterlängtade skiften.


Du startar din helande resa i delkurs ett, syd

Din resa startar i kursdel ett, syd, för att du ska få möta ormens energi, arketypen som hjälper dig att “ömsa ditt skinn”. Detta öppnar upp dig för djup healing och transformation.

I väst möter du den orädde arketypen jaguaren, för att få möjlighet att möta dina egna sår, rädslor, skuggor och därmed få möjlighet att frigöra den historia som ännu håller sitt grepp om dig. När den djupa healingprocessen är klar vandrar du tryggt vidare in i norr.

I norr möter du själens energi via arketypen kolibrin, den visar dig hur du kan börja “dricka av din egen nektar”, lyssna till din inre guide, och stå i din sanning för att integrera själen fullt ut.

Till slut sluts cirkeln i väderstrecket öst, den sista kursdelen, och du får möjlighet att träda in i din fulla potential. Du har lärt känna din kraft så att du kan börja “flyga fritt”. Med andra ord, du äger din kraft och vet när du ska tacka ja, samt nej, till saker. Du köper dig inte längre in i andras historier och gör dem till din. Du skiljer på egots röst och själens guidning. Du lever ditt liv utifrån din egen sanning.

Du har under resans gång lärt dig att vara ödmjuk mot dig själv, se på livet med andra ögon och vara extra lyhörd för vad ditt sanna jag önskar guida inom.

Du får tillgång till utbildningen via medlemskap i CW energimedicin.

Lär känna ditt sanna autentiska jag, och bli fri i dina uttryck

Shamanen ser på livet via hjärtat.

Vi tar del av Queroindianernas energimedicin, utövar ceremonier och bygger ett medicinknyte utifrån deras sätt att skapa en mesa på. Du väljer naturligtvis själv om du vill skapa en mesa under utbildningen, eller inte. Det är fullt möjligt att gå genom utbildningen ändå.

Shamanens cirkel studeras online och riktar sig till dig som är redo att:

 • Ta ansvar för ditt eget liv och förändra det som hindrar dig från att må bra.
 • Sluta fly från dina känslor och göra upp med det förflutna.
 • Lära känna ditt eget mörker och lämna offerrollen bakom dig.
 • Praktisera energimedicin för att hela ditt inre.
 • Bli medveten om din potential genom att lära känna visdomen inom dig.
 • Äga dina val och därmed kunna bejaka dina drömmar.
 • Leva ut ditt sanna jag.
 • Möta och välkomna fler aspekter av dig själv, via Soul retrieval.

Som deltagare i Shamanens cirkel studerar och praktiserar du:

 • Shamansk energimedicin och de healingmetoder som inkaindianerna använder sig av i sin energimedicin.
 • Ceremonier för transformation och energiskiften m.m.
 • Möjligheten att möta ditt eget mörker, arv och historia för att släppa taget om det som inte längre gynnar dig.
 • Självkännedom.
 • Hur du skapar ditt eget medicinknyte, en mesa.
 • Helande processer och energiskiften via guidade meditationer.

Du tar del av:

 • Utbildningens fyra delkurser, syd – öst, vilka du får tillgång till redan från start så att du kan studera helt i din egen takt.
 • Healingmetoder såsom illumination, extraktion och Soul retrieval.
 • Tekniker där du lär dig att väcka upp de aspekter av ditt sanna jag, som gått förlorade i ex trauma eller olyckor m.m.
 • Ceremonier för att göra energiskiften m.m.
 • Insikter gällande ditt mörker, ditt arv och historia för att transformera det som du vill släppa taget om.
 • Munay Ki initieringar.
 • Möjligheten att diplomera dig i shamansk energimedicin.

Shamanens cirkel ingår i silver och guldmedlemskap

Du har två medlemskap att välja mellan där guld har ett större utbud kurser än silver.

För vidare information om medlemskapen klicka här!