Ett medlemsforum för dig som önskar studera shamansk energimedicin

  • Mentorprogram i shamansk energimedicin
  • Cellminnesmålning
  • Nusta Karpay
  • Munay Ki
  • Ditt sanna jag
  • Meditationsforum
  • Naturens helande örter
Vad innebär ett medlemskap i Shamanens Cirkel?

Som medlem får du tillgång till mina onlinekurser: 

Mentorprogram i shamansk energimedicin

Cellminnesmålning

Ditt sanna jag

Meditationsforum

Nusta Karpay

Munay Ki

Naturens helande örter/aromaterapi 

Du får även mentorstöd och blir inbjuden till medlemsmöten online. Aktiverar du ett guldmedlemskap får du full tillgång till mentorprogrammets lektioner samt erbjuds möjlighet att diplomera dig sedan du slutfört samtliga delkurser.
En gemensam FB grupp finns att tillgå för ökad gemenskap.

 

Hur får jag tillgång till kurserna?

Du aktiverar ett guldmedlemskap i Shamanens Cirkel, och loggar sedan in på kursplattformen och väljer den kurs du vill ta del av i stunden.

 

Vad kostar ett medlemskap i Shamanens Cirkel?

Du betalar en fast månadsavgift relaterad till ditt val av medlemskap, så länge du vill ha tillgång till kurserna i cirkeln. Dessa månadsbetalningar sker via ett månadsabonnemang tills den dag du väljer att avsluta ditt medlemskap.

 

Kan jag avsluta mitt medlemskap?

Ja, du kan välja att avbryta fortsatt betalning och därmed avsluta ditt medlemskap när helst du önskar. Du har ingen bindningstid att förhålla dig till.
Observera att när du avslutar medlemskapet så upphör också tillgången till kurserna i forumet.

 

Mentorprogrammet i shamansk energimedicin

Observera att mentorprogrammet består av sammanlagt fyra delkurser (syd, väst, norr och öst) varav den första finns tillgänglig redan från start. De andra delkurserna släpps med tre månaders mellanrum inne på forumet. Detta sker p g a att programmet är en mycket omfattande utbildning som kräver tid för integration/transformation.

 

Cellminnesmålning med stöd av inkashamanska arketyper

Kursens första del ligger tillgänglig från start, de andra tre delarna släpps med en månads intervall.

 

Mentorstöd

Som guldmedlem i forumet har du även tillgång till mig som mentor. Det innebär att du kan ställa frågor om kursmaterialet, helande processer och dessutom få möjlighet att delta i onlinemöten tillsammans med de andra medlemmarna i forumet.

Ladda ner appen Voxer och sök upp mig som kontakt där. Det är gratis.

 

Varmt välkommen som medlem

Vänligen Camilla