Ett medlemsforum för dig som önskar studera shamansk energimedicin

  • Mentorprogram i shamansk energimedicin
  • Cellminnesmålning
  • Nusta Karpay
  • Munay Ki
  • Ditt sanna jag
  • Meditationsforum
 Vad innebär ett medlemskap i Shamanens Cirkel?

Som medlem får du tillgång till mina onlinekurser: Mentorprogram i shamansk energimedicin, Cellminnesmålning, Ditt sanna jag, Meditationsforumet och *Nusta Karpay, *Munay Ki och * Naturens helande örter. 

Du får även mentorstöd och blir inbjuden till medlemsmöten online. Du väljer via ditt medlemskap hur stor tillgången till kursutbudet ska vara.

Om du aktiverar ett basmedlemskap så får du tillgång till en lightvariant av mentorprogrammet då detta medlemskap riktar sig till dig som vill ta del av denna energimedicin för eget bruk. 

Aktiverar du ett guldmedlemskap får du full tillgång till mentorprogrammets lektioner samt erbjuds möjlighet att diplomera dig sedan du slutfört samtliga delkurser.
 

* Kurserna Nusta Karpay, Munai Ki och Naturens helande örter ingår endast i guldmedlemskapet.

 

Hur får jag tillgång till kurserna?

Du väljer vilket medlemskap du önskar ha i Shamanens Cirkel, och loggar sedan in på kursplattformen och väljer den kurs du vill ta del av i stunden.
Beroende på den nivå av medlemskap du valt att prenumerera på ges också tillgång till onlinekurser.

 

Vad kostar ett medlemskap i Shamanens Cirkel?

Du betalar en fast månadsavgift relaterad till ditt val av medlemskap, så länge du vill ha tillgång till kurserna i cirkeln. Dessa månadsbetalningar sker via ett månadsabonnemang tills den dag du väljer att avsluta ditt medlemskap. Som Guldmedlem betalar du en högre månadskostnad än dem som väljer att bli basmedlem, men får också tillgång till fler kurser samt alla lektioner i mentorprogrammet.

 

Kan jag avsluta mitt medlemskap?

Ja, du kan välja att avbryta fortsatt betalning och därmed avsluta ditt medlemskap när helst du önskar. Du har ingen bindningstid att förhålla dig till.
Observera att när du avslutar medlemskapet så upphör också tillgången till kurserna i forumet.

 

Mentorprogrammet i shamansk energimedicin

Observera att mentorprogrammet består av sammanlagt fyra delkurser (syd, väst, norr och öst) varav den första finns tillgänglig redan från start. De andra delkurserna släpps med tre månaders mellanrum inne på forumet. Detta sker p g a att programmet är en mycket omfattande utbildning som kräver tid för integration/transformation.

 

Cellminnesmålning med stöd av inkashamanska arketyper

Kursens första del ligger tillgänglig från start, de andra tre delarna släpps med en månads intervall.

 

Mentorstöd

Som medlem i forumet har du även tillgång till mig som mentor. Det innebär att du kan ställa frågor om kursmaterialet, helande processer och dessutom få möjlighet att delta i onlinemöten tillsammans med de andra medlemmarna i forumet. Ladda gärna ner appen Voxer och sök upp mig som kontakt där. Det är gratis.

 

Varmt välkommen som medlem

Vänligen Camilla