Studera medicinhjulet online

Denna onlineutbildning passar dig som vill öka din självkännedom och få ett mycket djupare förhållande till dig själv och din unika essens.

Att inte längre känna dig separerad från dig själv, din inre vägledare, eller livet i allmänhet får dig att bejaka den kraft du besitter. Det skänker dig en fin grund att stå på, och en inre trygghet som inte går att beskriva med ord. Många som praktiserar denna energimedicin uttrycker att det känns som att de äntligen hittat hem.

Drivkraften inom dig är viktig

Det är viktigt att du känner ett behov av att skifta saker i ditt liv, det är nämligen det som får dig att våga möta dig själv bortom den du är idag. En längtan efter att lära känna dig själv på ett djupare plan aktiverar en enorm drivkraft att genomföra efterlängtade skiften.

 

Du startar din helande resa i delkurs ett, syd

Din resa startar i kursdel ett, syd, för att du ska få möta ormens energi, arketypen som hjälper dig att “ömsa ditt skinn”. Detta öppnar upp dig för djup healing och transformation.

I väst möter du den orädde arketypen jaguaren, för att få möjlighet att möta dina egna sår, rädslor, skuggor och därmed få möjlighet att frigöra den historia som ännu håller sitt grepp om dig. När den djupa healingprocessen är klar vandrar du tryggt vidare in i norr.

I norr möter du själens energi via arketypen kolibrin, den visar dig hur du kan börja “dricka av din egen nektar”, lyssna till din inre guide, och stå i din sanning för att integrera själen fullt ut.

Till slut sluts cirkeln i väderstrecket öst, den sista kursdelen, och du får möjlighet att träda in i din fulla potential. Du har lärt känna din kraft så att du kan börja “flyga fritt”. Med andra ord, du äger din kraft och vet när du ska tacka ja, samt nej, till saker. Du köper dig inte längre in i andras historier och gör dem till din. Du skiljer på egots röst och själens guidning. Du lever ditt liv utifrån din egen sanning.

Du har under resans gång lärt dig att vara ödmjuk mot dig själv, se på livet med andra ögon och vara extra lyhörd för vad ditt sanna jag önskar guida inom.

Som medlem i Shamanens cirkel bestämmer du själv hur länge du vill studera programmet, men räkna med att det tar ca ett år att sluta cirkeln. 

 

Utbildningen bygger på ett shamanskt synsätt på livet

Shamanen ser på livet via hjärtat. Vi tar del av Queroindianernas energimedicin, utövar ceremonier och bygger mesan utifrån deras sätt att skapa ett medicinknyte på. Du väljer själv om du vill skapa en egen mesa

Medicinhjulet i shamansk energimedicin studeras online och riktar sig till dig som är redo att:

 • Ta ansvar för ditt eget liv och förändra det som hindrar dig från att må bra
 • Sluta fly från dina känslor och göra upp med det förflutna
 • Lära känna ditt eget mörker och lämna offerrollen
 • Praktisera energimedicin för att hela ditt inre
 • Bli medveten om din potential genom att lära känna visdomen inom dig
 • Äga dina val och därmed kunna bejaka dina drömmar
 • Leva ut ditt sanna jag
 • Möta och välkomna fler aspekter av dig själv, via Soul retrieval
Onlinekurser i shamansk energimedicin

Cirkelns kurser

 • Medicinhjulet – Shamansk energimedicin
 • Cellminnesmålning
 • Nusta Karpay
 • Munay Ki
 • Meditationsforum
 • Helande örter

Som medlem i cirkeln studerar du:

 • Healingmetoder som inkaindianerna använder i sin energimedicin.
 • Ceremonier för transformation och energiskiften m.m.
 • Möjligheten att möta ditt eget mörker, arv och historia för att släppa taget om det som inte längre gynnar dig.
 • Självkännedom.
 • Hur du skapar ditt eget medicinknyte, en mesa.
 • Via onlinemöten med mentorstöd.
 • Praktiserande av energimedicin på distans, via träningssessioner med andra medlemmar (frivilligt).
 • Helande processer och energiskiften via guidade meditationer.

 

Du tar del av:

 • Medicinhjulets fyra delkurser, syd – öst, vilka släpps med tre månaders intervaller.
 • Healingmetoder som inkaindianerna använder sig av när de utövar sin traditionella energimedicin och illumination.
 • Soul retrieval, sk själsåterhämtning, där du lär dig att väcka upp de aspekter av ditt sanna jag, som gått förlorade i ex trauma eller olyckor m.m.
 • Ceremonier för att göra energiskiften m.m.
 • Healingverktyg för djupgående healing.
 • Ditt mörker, ditt arv och historia för att transformera det som du vill släppa taget om.
 • Munay Ki initieringar.
 • Möjligheten att diplomera dig i shamansk energimedicin. 
  Innan bokning av diplomering ska du först ha slutfört samtliga lektioner i alla fyra delkurserna i medicinhjulet.

 

 

Frågor och svar

Vad innebär ett medlemskap i Shamanens cirkel?

Du får tillgång till ett kursutbud i energimedicin, cellminnesmålning, självkännedom och örtterapi.

Hur får jag tillgång till kurserna?

Du aktiverar ett medlemskap i Shamanens cirkel, och loggar sedan in på kursplattformen och väljer den kurs du vill ta del av i stunden.

 

Vad kostar ett medlemskap i Shamanens cirkel?

Du betalar en fast månadsavgift, så länge du vill ha tillgång till kurserna i cirkeln. Dessa månadsbetalningar sker via ett månadsabonnemang tills den dag du väljer att avsluta ditt medlemskap. 

 

Kan jag avsluta mitt medlemskap?

Ja, du kan välja att avbryta fortsatt betalning och därmed avsluta ditt medlemskap när helst du önskar. Du har ingen bindningstid att förhålla dig till.
Observera att när du avslutar medlemskapet så upphör också tillgången till kurserna i forumet.

 

Du behöver tid till att integrera energimedicinen

Observera att medicinhjulet består av sammanlagt fyra delkurser varav den första finns tillgänglig redan från start. De andra delkurserna släpps med tre månaders mellanrum inne på forumet. Detta sker p g a att medicinhjulet är en mycket omfattande utbildning som kräver tid för integration/transformation.

 

Cellminnesmålning med stöd av inkashamanska arketyper

Kursen i cellminnesmålning släpper sina delkurser med en månads intervall.

 

Mentorstöd

Som medlem i cirkeln har du även tillgång till mig som mentor. Det innebär att du kan ställa frågor om kursmaterialet, helande processer och dessutom få möjlighet att delta i mentorledda onlinemöten tillsammans med de andra medlemmarna i cirkeln.

Ladda ner appen Voxer och sök upp mig som kontakt där. Det är gratis.
Via Voxer har du kontakt med mig under dina studier.

  

Garanti

Du erbjuds 14 dagars ångerrätt, räknat från köpedatum, förutsatt att du inte loggat in, aktiverat kursen och börjat ta dess lektioner.

 

Varmt välkommen som medlem

Vänligen Camilla