Sessioner

Sessioner2019-10-13T14:51:23+02:00

Coachningspaket 3* 30 min alternativt 6* 30 min, via Zoom, ett mötesrum online
Önskar du medial coachning i en process där du upplever att du kört fast, har svårt att förstå hur du ska komma vidare, eller vill skifta energi för att uppleva flöde igen?

Jag erbjuder min mediala vägledning och inkashamansk energimedicin till dig som behöver någon att prata med och göra medvetna skiften i livet.

Hur går en session till?

Vi för en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå för mål med coachningen.

I samtalet läser jag av energin för att få insikt i hur du ser på tillvaron, vad du har för potential till skifte under samtalet m.m
Ibland guidas jag att ta dig med på en guidning för att du ska få möjlighet att synliggöra, skifta och frigöra energi för att ta nästa steg mot målet.

Det är viktigt att du är öppen i sinnet och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska vara möjlig.

När du kan se på ditt liv från ett annat perspektiv är det lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka i gamla mönster.

Betalning

Paketen köps i min webbutik och därefter bjuds du in till att boka in dina tider med mig.

Zoom-möte

Sessionerna sker online, i zoom, så ses vi med kamera och mick påslagna.

Bokning

Vid bokning av tid i min bokningskalender för förköpta coachningspaket får du en länk skickad till dig som du använder för inloggning.

Boka din förbetalda tid här!

Observera att dessa samtal enbart erbjuds på svenska.

Vänligen Camilla

Coachning via Zoom, ett mötesrum online
Har du fastnat i en livsprocess och har svårt att komma vidare?

Önskar du coachning i en situation där du upplever att du kört fast, har svårt att förstå hur du ska komma vidare, eller vill skifta energi för att uppleva flöde igen?

Jag erbjuder mina tjänster som Certifierad Hälsocoach till dig som behöver någon att prata med för att få en klarare bild över dina möjligheter till förändring.


Hur går en session till?

Vi möts online via Zoom som är en mötesplats på internet. Vi för en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå för mål med coachningen.

I samtalet ställer jag bland annat öppna frågor för att få insikt i hur du ser på tillvaron, samt möjliggör för dig att reflektera över hur du kan förändra din situation för att nå dina mål.

Sessionen kan bland annat synliggöra, stödja skiften och frigöra energi för att ta nästa steg mot målet.

Det är viktigt att du är öppen i sinnet och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i. Då har du också stora möjligheter att göra den handling som ofta behövs för att ett skifte ska vara möjlig.

När du kan se på ditt liv från ett annat perspektiv är det lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka i gamla mönster.


Uppföljning

Du binder dig inte att boka in flera sessioner, ibland räcker det gott med ett möte, men önskar du stöd i en process över tid kan det vara en stor fördel att ha återkommande tider för sessioner för att möjliggöra uppföljning mellan samtalen, om du känner att det skulle passa dig.

Då kan du även få uppgifter att göra mellan sessionerna för att stödja din process ytterligare.


Betalning

Sessionen betalas via Swish eller mot faktura.


Zoom-möte

Vi ses som sagt via zoom, ett videokonferensrum online. Använd därför gärna din webbkamera och mick så att vi både kan se och höra varandra under mötet.
Loggar du in via din dator ombeds du ladda ner ett litet program första gången du använder Zoom. Därefter kan du logga in.
Loggar du däremot in via din mobiltelefon finns det en app att ladda ner om så önskas. Du kan även ansluta via din webbläsare i mobiltelefonen.

När du bokat in en tid i min onlinekalender får en länk skickad till dig via mail. Den innehåller information samt den länk du använder dig av för inloggning till sessionen.

 

Observera att dessa samtal/möten enbart erbjuds på svenska.

Vänligen Camilla

Transformationscoachning/Soul Retrieval

Soul Retireval innebär att du frigör blockeringar, och återknyter kontakten med de själsliga aspekter av dig själv som gått förlorade längs vägen.

I denna coachning möts vi, online via Zoom, för att du ska få möjlighet att dela den situation du befinner dig i och utifrån den informationen påbörja ett energiskifte, med fokus på att frigöra blockeringar, föreställningar och mönster som håller dig tillbaka.
Om du lever med cellminnen, trauma eller gamla känslomässiga sår som triggar dig i din vardag är det svårt att vara i nuet. Därför är det av största vikt att du skiftar din energi så att de aspekter av dig som gick förlorade i svåra händelser återkopplas igen.

Inom den inkashamanska traditionen och dess energimedicin menar man att delar av själen “slocknar” vid trauma. Därför är det ofta vanligt att man upplever trötthet, förvirring och allmän ohälsa när delar av själen inte längre närvarar i livet.

Välkommen att boka en transformationscoachning om du önskar ta del av denna energimedicin.

Vänligen Camilla