Coachning

Coachning

Önskar du coachning i en process där du upplever att du kört fast, har svårt att förstå hur du ska komma vidare, eller vill skifta energi för att uppleva flöde igen?

Jag använder mig av min medialitet och inkashamansk energimedicin under sessionen.

 

Detta passar dig som:

  • behöver stöd när du ska göra medvetna skiften i livet.
  • vill förändra din situation och är beredd på att verkligen genomföra skiftet.
  • vågar möta känslor och är beredd på att guidas genom en transformation.
  • tar ansvar för ditt eget liv och ser möjligheter längs vägen.
  • vill bli mer sann mot dig själv.

Hur går en session till?

Sessionen sker alltid online, via Zoom som är ett mötesrum på internet där vi har möjlighet att använda webbkameran påslagen, vilket er oss båda en känsla av att mötas live.

Vi inleder med en dialog där du berättar om din nuvarande situation och vad du önskar uppnå med coachningen. I samtalet läser jag in dig och din energi för att få insikt i hur du ser på din tillvaro, vad du har för potential till skifte under samtalet m.m.

Ofta tar jag klienten med på en inre guidning för att synliggöra problem och därefter skapa möjlighet att skifta och frigöra energi, vilket kan vara det som behövs för att kunna ta nästa steg mot målet.

Det är mycket viktigt att du är öppen i sinnet, och beredd på att ta ansvar för den situation du befinner dig i, men också nyfiken på att möta dig själv och de känslor som ligger under ytan. Då har du också möjlighet att göra den handling som behövs för att en transformation ska ske.

När du kan se på ditt liv och dina bekymmer från ett annat perspektiv är det mycket lättare att skapa en bestående förändring och inte falla tillbaka in i gamla mönster igen.

 

Soul retrieval

Soul Retireval innebär att du frigör blockeringar och återknyter kontakten med de själsliga aspekter av dig själv som gått förlorade längs vägen. Det kan vara cellminnen, trauman eller gamla känslomässiga sår som triggar dig i din vardag. Där  är det mycket svårt att leva i nuet och känna sig lycklig. Därför är det av största vikt att du skiftar din energi så att de aspekter av dig som gick förlorade i svåra händelser återkopplas igen.

Inom den inkashamanska traditionen och dess energimedicin menar man att delar av själen “slocknar” vid olyckor och upplevda trauman.

Ett trauma kan vara både litet och stort, men de har alla något gemensamt, nämligen att du helt saknade strategi för att ta hand om de känslor som uppstod i samband med händelsen. Det i sin tur orsakar en så kallad konfliktchock i din kropp.

Att ha förlorat kontakten med en själsbit upplevs olika från person till person, men det är inte ovanligt att känslor som förvirring, depression, ledsamhet och apati blir en del av vardagen. Brist på självförtroende är också mycket vanligt vid avsaknad av själsbitar, likaså en känsla av tomhet. Det kan uppfattas att en del av identiteten inte längre lever inom dig.

Soul Retrieval innebär att jag som shaman reser i olika energilager i bland annat moder jord och söker efter bitar av din själ för att sedan hjälpa dig att återkoppla/integrera dem i livet du lever här och nu. När du återknutit kontakten med den saknande aspekten av själen/ditt sanna jag får du lättare kontakt med din själs vitalitet och ljus. Du upplever dig mer hel och tillfreds i livet.

Är du mogen för ett skifte?

Observera att denna healingmetod är mycket djupgående och du behöver därför känna dig mogen att möta skiften och känslor som stiger upp till ytan i samband med transformationen.  Processen, som efter sessionen kan fortgå upp till 28 dagar, hjälper dig att helas på djupet. Under den tiden kan en så kallad “förstförsämring” uppstå, vilket innebär att eventuell smärta som du trodde du helat tidigare kan ge sig tillkänna igen m.m.

Du vet att du är mogen när du är fullt medveten om att du själv bär ansvar för ditt eget liv och är redo att genomgå förändring för att hela din historia.

Varmt välkommen att boka en transformationscoachning om du känner dig redo att helas via denna energimedicin.

Betalning

Coachning betalas i förväg, eller senast i samband med coachningen.
Swish: 123 10 57 447
Du kan betala med kort i webbutiken genom att välja den coachning som är aktuell för dig som en produkt, lägga den i varukorten och gå till kassan för att betala.

 

Zoom-möte

Sessionen sker online, i zoom. Vi ses med våra kameror och mickar påslagna. Vänligen använd headset för bästa ljudupplevelse.
Du ser mig i rutan och jag får förhoppningsvis se dig också. Det ger oss en känsla av att vi sitter mitt emot varandra i ett gemensamt utrymme när vi ses. Med kameran påslagen kan jag även läsa av energin visuellt och samtalet blir så mycket trevligare när jag får ett ansikte att se på medan vi talas vid.

Så även om det känns obekvämt till en början att visa dig i kameran så ber jag dig möta den känslan. Sådana känslor är begränsande och i våra sessioner vill vi att du ska få möjlighet att växa som person, eller hur!

 

Bokning

I samband med bokning av tid i bokningskalendern får du per automatik en länk skickad till dig per mail, som du sedan använder för inloggning i Zoom när din tid är inne. Du ser information om mötet i mailet och kan välja att ansluta via en mobiltelefon eller dator när det är dags att ses. Till mobiltelefoner finns det en app från Zoom att ladda ner. I den anger du mötesid sedan du klickat på Join. Saknar du mailet så kika i din inkorgs spamavdelning.

 

Observera

Dessa samtal enbart erbjuds på svenska.

Vänligen Camilla