Frevensterapi

Olika mättekniker finns inom området bioresonans/frekvensterapi

Jag har valt att arbeta med följande utrustning

QRMA

QRMA – Frekvensanalys

Äter du kosttillskott men har svårt att veta om du är i behov av dem, eller inte?

Mätinstrumentet QRMA är kopplat till en dator. Under skanningen håller du i en stav som läser av din kropp via frekvensanalys.

På skärmen kan vi se om det finns obalanser i din kropp, hur vitamin -och mineralstatusen ser ut, om kroppen ex är försurad, om det endokrina systemet är i balans m.m.

Tillsammans ser vi över resultatet i stora drag, därefter när sessionen är över gör jag en mer djupgående analys för att se om du behöver tips gällande ex kosthållning mm.

Sammanställningen av analysen skickas till dig via mail.

Oberon/Vector

Med Oberon som instrument (tidigare känd som Vector) erbjuds vi bli uppmärksamma på de obalanser som kroppen har för tillfället.

Bioresonansterapi innebär att vi kommunicerar med kroppen med hjälp av olika mätinstrument, beroende på de önskningar och mål vi har med sessionen.


Hur går en session till?

Du sitter i en stol under sessionen. Vi för en kommunikation om din nuvarande situation och de symtom du upplever, för att tillsammans gå igenom de mätområden, organ, funktioner mm som kan ligga bakom den symtombild du beskriver. Oberon skannar för att sedan markera på organbilder var belastning finns, vilka skapar förutsättning att analysera på ett djupare plan inför en efterföljande frekvensbehandling. Målet är att finna obalanser och behandla med frekvensterapi för att väcka, och stödja, kroppens egen självläkande förmåga.

Oberon är ett avancerat instrument som äger mycket god förmåga att detektera obalanser, vilket ger stora möjligheter vid analys och behandling. Vi kan därmed få en indikation på vad som ligger bakom en kroppslig obalans, och hur vi kan stödja kroppen för att den ska återfinna ett hälsosamt tillstånd. En stor fördel med Oberon är de direkta svaren vid analys, samt de ovan nämnda markörer på organbilder för att återge hur stor påverkar det har på kroppen. Vi kan välja att stärka kroppsliga funktioner med frekvensbehandling och neutralisera belastningar i form av mikroorganismer m.m.

Obs! Dessa mätmetoder används inte för att sätta en diagnos utan bör endast ses som en möjlighet att få insikt i var kroppen energimässigt indikerar på obalans.

Vänligen Camilla