Cellminnesmålning

Måla dig fri från triggande minnen

Harmonisera din själ med färgterapi

 • Känner du dig uppgiven, deprimerad eller frustrerad?
 • Återupprepar du samma mönster om och om igen?
 • Har du besvär som hindrar dig att leva fullt ut?
 • Är dina relationer ansträngda?
 • Sitter du fast i föreställningar?
 • Reagerar du starkt i vissa situationer?
 • Känner du dig begränsad?
 • Vill du hela ditt inre med hjälp av målning?Befria dig från dina triggers

Med hjälp av färgernas frekvenser och de penselrörelser som uppstår under bön (affirmation) frigör du destruktiva cellminnen kopplade till beteendemönster, relationsproblem, hälsoutmaningar m.m.

När de värderingar, föreställningar, sår och känslor som dagligen påverkar ditt liv transformeras till nya insikter och visdom kommer du i kontakt med ditt sanna jag.

De murar som du omsorgsfullt skyddat ditt traumatiserade inre barn med förvandlas till en trygg och kärleksfull famn att helas i. Din själ blir fri!

En transformationsprocess

Cellminnesmålningen sker i flera steg. Först lokaliseras de cellminnen som står i kontakt med ditt känslomässiga sår/trauma för att sedan transformeras till en kärleksfull energi som varsamt helar ditt inre.
  

Din hälsoinvestering

 • Cellminnesmålning
 • 795 SEK

  Hela ditt inre med transformerande målning.

  Köp nu!

Frågor och svar

Nej, det är till och med bra om du inte har det. Då är det lättare att frigöra hjärnan från föreställningar om hur målandet går till.

Vid köp av kursen får du tillgång till den i två år. Det innebär att du kan logga in och ta kursen när det passar dig under angiven tidsperiod. Med andra ord lägger du upp dina studier som det passar dig. Vissa lektioner innehåller kursmaterial som bifogad PDF-fil, vilka du tillåts ladda ner och spara för personligt bruk även efter att året löpt ut.

Jag rekommenderar akrylfärg då den torkar snabbt, och ger möjlighet att genomgå en cellminnesmålning utan att behöva förhålla dig till färgens torktid.

Ja, jag har själv erfarenhet av trauman som jag bearbetat med hjälp av cellminnesmålning. Jag valde att möta mina destruktiva och triggande minnen för att transformera dem, och frigöra mig från den påverkan de hade på mig.

OBSERVERA! Om du har mycket svåra traumatiska upplevelser som satt djupa spår inom dig bör du istället välja att söka dig till professionell vård. Cellminnesmålningen ersätter inte adekvat vård.

Camilla Wengelin

Med kärlek till naturens helande förmåga har jag valt att utbilda mig inom shamansk energimedicin, aromaterapi, växtmedicin, Dr Bach blomsteressenser och en hel del andra terapiformer inom alternativmedicinen.

Som introvert och högkänslig önskar jag vandra mjukt på moder jord alltmedan jag guidas av den bästa coach jag kan ha, mitt eget hjärta.
Längs vägen delar jag med mig av min visdom, och hoppas kunna inspirera dig att bejaka ditt sanna jag och dess unika uttryck.

Vänligen Camilla

Recensioner