Hjärtats väg!

Ett systraskap som bejakar själens visdom och Moder Jords rikedom

Vi slår följe som systrar i väven


Väl medveten om att kropp, själ och sinne samverkar bejakar du med ödmjukhet och kärlek hjärtats röst, och ser på livet ur ett holistiskt perspektiv.

Moder Jords rikedom och hennes förmåga att hålla dig känns tryggt och kärleksfullt. Du är nyfiken och öppen för växternas örtmedicinska verkan och vill utforska den på ett djupare plan, hur de kan bistå dig i dina hälsoutmaningar och finnas där som ett naturapotek att vända dig till när behov uppstår.

Du önskar få dela dina erfarenheter med likasinnade, i en ödmjuk och trygg miljö.

Det finns en glädje i att växa tillsammans över tid, mötas online och dela det som ligger överst på hjärtat.


Du vägleds av den bästa, ditt hjärta!

Medlemsprogrammets innehåll formas utifrån den guidning som sker längs vägen.

Inledningsvis möts du av möjligheten att ta del av redan uppladdat kursmaterial som kan bistå dig på din vandring. Dessa kursers innehåll växer över tid.


Hjärtats väg handlar inte om prestation

Nej, det handlar om att vara nyfiken, ödmjuk, inkännande, följsam och lyssna på den inre vägledaren, hjärtat. På så sätt skapas möjligheter att hela dina känslomässiga sår, släppa taget om mönster, värderingar och trosföreställningar som hindrar ditt sanna jag från att träda fram.

Du äger din sanning

Din unika väg, design och livssituation respekteras. Du behöver aldrig gå emot din egen sanning, och följer naturligtvis ditt eget hjärtas kompass och vägledning.

Inom dig finns en medvetenhet om att i Hjärtats väg vandrar vi sida vid sida utan att jämföra oss med varandra. Du kan känna dig trygg med att vi har olika destinationer som slutmål, och tillåts bejaka dem. Att ha medvandrare känns värdefull att ha tillgång till, speciellt om utmaningar kommer längs vägen.

I Hjärtats väg värnar vi om det villkorslösa. Här finns möjlighet att dela dina tankar och känslor i en trygg och hjärtlig miljö.

Medlemsprogrammet erbjuder en privat Facebookgrupp, samt ett forum på kursplattformen, för gemenskap mellan våra månadsmöten.

Jag delar med mig av mina recept

I kursen finner du recept som hjälper dig att komma igång att använda örter för hemmabruk, vilket jag hoppas ska inspirera dig att stiga in i den örtmedicinska världen, om den ännu är outforskad.

Om du redan tagit örterna till ditt hjärta vet du också hur mycket det finns att berikas av, och lära. 

Vi möts online

Medlemskapet i Hjärtats väg erbjuder guidade meditationer, månatliga onlinemöten och lektioner som du får tillgång till inne på kursplattformen.

Du närvarar när det känns berikande för dig att möta oss andra. Vi ses i Zoom, där vi tillsammans gör delningar för att berätta vad som ligger överst på hjärtat i stunden, och eftersom jag guidas i mitt arbete sker iland spontana föreläsningar under mötet. Oftast avslutar vi med en guidad meditation.

Din hälsoinvestering

  • Månadsprenumeration
  • 299 SEK

    299 SEK /månad

    Hjärtats väg är ett systraskap med fokus på själslig visdom och Moder Jords läkeväxter.

    Bli medlem nu

Frågor och svar

Nej, Hjärtats väg är en medlemstjänst, vilket innebär att du har tillgång till materialet på plattformen så länge du är medlem. De nedladdningsbara pdf:er som tillhandahålls sparar du om så önskas. Dem får du naturligtvis använda för privat bruk även om du väljer att avsluta ditt medlemskap.

Nej, du är fri att avsluta medlemskapet närhelst du önskar. Du behåller tillgång till medlemstjänsten och dess innehåll tills din tid löper ut. 

Nej, det finns ingen närvaroplikt i Hjärtats väg. Du väljer själv om du vill boka en plats på ett möte, eller avstå. De möten som spelas in laddas upp i modulen medlemsmöten inne på portalen. Du kan se dem i efterhand om så önskas.

Nej, du behöver inte vara aktiv på FB. Allt du behöver finns att tillgå inne på plattformen. Medlemsprogrammet erbjuder dock en privat Facebookgrupp, men det finns även ett forum på kursplattformen för möjlighet till gemenskap.

Camilla Wengelin

Med kärlek till naturens helande förmåga har jag valt att utbilda mig inom shamansk energimedicin, aromaterapi, växtmedicin, Dr Bach blomsteressenser och en hel del andra terapiformer inom alternativmedicinen.

Som introvert och högkänslig önskar jag vandra mjukt på moder jord, medan jag guidas av den bästa coach jag kan ha, hjärtat.
Längs vägen delar jag med mig av min visdom, och hoppas kunna inspirera dig att bejaka ditt sanna jag och dess uttryck.

Vänligen Camilla

Recensioner